Årsmöte

Här samlar vi all information kring klubbens årsmöten. Nästa årsmöte: 12 mars 2023 kl 18.00

På föreningens årsmöte summerar vi föregående verksamhetsår, fastställer verksamhetsplan och budget, väljer styrelse, revisorer och valberedning, behandlar inkomna förslag och motioner m.m. 

För att ha rösträtt på årsmötet måste medlemsavgiften för året vara betald.

Sista tidpunkt för att lämna in motioner till OK Tyrs årsmöte är fyra veckor före årsmötet.