Tävlingsmärken

SOFT:s tävlingsmärke är ett bevis på goda prestationer i orientering. Tävlingsmärket finns i de sju valörerna brons, silver, guld samt elit i fyra grader. Elit IV finns som nål (numrerad med ett unikt löpnummer).

Du som är intresserad av SOFT:s tävlingsmärken, titta i sammanställningen om Du har erövrat någon ny märkesvalör genom åren. E står för erövrats och U står för utlöst/betalt. Lös ut Ditt märke, som är väl värt pengarna. Det är också ett bevis på goda prestationer i skogen via orienteringslöpning. Om Du lyckas nå målet att erövra högsta märkesvalören, Elit 4, då premieras Du av OK Tyr med ett inramat personligt numrerat diplom och tävlingsmärke. OBS! För att kunna premieras, är det från SOFT ytterligare ett krav, att tidigare lägre märkesvalörer har lösts ut. 

Jag efterlyser och vill försöka få en mer fullständig dokumentation över klubbens aktiva tävlandes märkeserövring. Hör gärna av dig, Du som har intresse för statistiken.Under rubriken ”övrigt” i din rad noteras t.ex. ”resultat saknas före 2008?”Då skulle jag behöva din hjälp med att kunna komplettera dessa uppgifter. Orsakerna kan ju vara många?  Det kan t.ex. vara att man kom från annan orienteringsklubb, nyinflyttad, eller har ingen aning om att tävlingsmärken existerar, orienterat i unga år, återkom sedan till sporten som förälder tillsammans med sina barn, osv.

Även om Du har ringa intresse av tävlingsmärken, vore det av klubbintresse tacksamt att få märkesstatistiken kompletterad och mera aktuell.
Saknas Du i sammanställningen, eller finns det något annat felaktigt, så hör av dig!

Listan är genomgången för "Corona-året" 2020. 

Här hittar du sammanställningen för tävlingsmärken från 2020

Märkespriser 2020
BRONS        37 kr
SILVER        40 kr
GULD           45 kr
ELIT 1          72 kr
ELIT 2          82 kr
ELIT 3          92 kr
ELIT 4          inkl. diplom inramat,betalas av klubben. 

Juli 2021

Björn Bråby
Märkesombud

Mobil: 076-276 52 03

e-post: braby.bjorn@gmail.com