Tillsammans

Den gamla slogan ”MED TYR I SKOGEN” har nu ersatts av en ny skylt med texten ”Tillsammans För Ett Friskare Karlstad”.

Skiftet är ett första led i en upprustning av Info-tavlan, där vi framöver kommer att jobba med att ordna ett bra informativt innehåll även i ”rutorna”. Både för oss själva och besökare/den breda allmänheten är det viktigt att Info-tavlan är snygg och prydlig – och att den innehåller Info!

Mer om devisen:

”Tillsammans För Ett Friskare Karlstad” hoppas vi är en devis som Alla i någon mån kan skriva under på och som speglar vår verksamhet.

Lämnar vi skogen? Nej, inte alls, och det var inget fel på tidigare text, men lite förnyelse skadar inte. Skogen är fortsatt vår arena, och det ska vi naturligtvis även framöver framhäva.

Vän av ordning undrar kanske varför alla ord i texten börjar med stor bokstav!? Jo, den friheten kan vi ta oss i en devis. Det är ingen mening med punkt efter, utan ett statement där varje ord är ett värdeord:

Tillsammans – signalerar trivsel och gemenskap, enade krafter, Vi-känsla, Du är också välkommen!

För – positivare än Emot, vi är för/står får något och på värmländska kanske vi även kan läsa in att vi är före – ledande.

Ett – kommer före två, vi är ett Tyr och även här kanske vi med lite god vilja kan läsa in en resultatmässig etta om devisen känns för friskvårdsbetonad och för lite tävlingsinriktad.

Friskare – ja, vem vill inte stå för ett friskare/sundare samhälle? En bas finns sedan tidigare i Friska Karlstad (vårt HittaUt-arrangemang). Kan även i sig självt stå för friskare tag, frisk fläkt.

Karlstad – vår stad och naturligt att ha med Karlstad i en devis. Politiskt korrekt och Tyr vinner alltid på att ha ett nära samarbete med kommunen och vara en viktig samhällsnyttig aktör.

Pandemin är ett elände som påverkar oss, men vi har ändå en bra position med utomhusidrott och goda möjligheter att hantera och manövrera oss igenom den. I tider av ”håll avstånd” och sjukdom, så tror vi ändå på ”Tillsammans” och ”Friskare”.