Kartor

OK Tyr har ett stort antal kartor i Karlstad-Hammarö-regionen. Vår kartkommitté arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vi har ett relevant kartmaterial för att möjliggöra god kvalité på träning och tävling.

Var hittar du OK Tyrs kartor?

OK Tyr har som mål att ha alla sina sedan tidigare publicerade kartor i Orienteringsförbundets kartdatabas Omaps. Via Omaps kan privatpersoner se och använda de senast publicerade versionerna av OK Tyr's kartor. Även tjänsten Livelox har via Omaps full tillgång till OK Tyr kartor.

Upphovsrätt till OK Tyrs kartor

För alla kartor där OK Tyr äger upphovsrätten gäller följande:
"OK Tyr äger upphovsrätten till kartan. All organiserad användning av kartan kräver tillstånd från OK Tyr. Föreningar, företag, organisationer eller privata grupperingar har inte rätt att använda kartan för organiserad träning, tävling eller andra aktivitet utan tillstånd från OK Tyr. Kartan får ej heller återpubliceras i någon form utan skriftligt tillstånd av OK Tyr"

Det finns flera orienteringskartdatabaser på internet. Flera av dessa innehåller kartor som publicerats utan att ta hänsyn till upphovsrätten. Använd aldrig kartmaterial utan att ha kontrollerat vilka rättigheter som gäller för den aktuella kartan.