Motion & Bredd

Välkommen till Motion&Bredd. Det är vi som ansvarar för Motionsorienteringarna, vuxenutbildningar i orienteringsteknik, supportar Friska Karlstad/Hammarö, genomför skolprojekt samt medlemsrekrytering i klubben.

Vårt mål med verksamheten är att tillgodose klubbmedlemmarnas och allmänhetens behov av orientering som motions/träningstillfälle.

Alla ska kunna vara med!!!

Se information och program för Motionsorientering

När intresse finns anordnar vi också kurser för icke tävlande vuxna samt äldre nybörjare

Kommittén deltar också i projekt för att hjälpa skolor kring orientering.

Vi ses i skogen! Du kan alltid kontakta oss på motion.orientering@oktyr.se

Några av oss har även lite mer specifika ansvarsområden.

Monica Djurberg         Sammankallande- Skolkontakter
Karin Mood                 Samordnare Motionsorientering
Ingrid Kensby              Kontaktperson HittaUt/Friska Karlstad