Motion & Bredd

Välkommen till Motion&Bredd. Det är vi som ansvarar för Motionsorienteringarna, vuxenutbildningar i orienteringsteknik, supportar Friska Karlstad/Hammarö, genomför skolprojekt samt medlemsrekrytering i klubben.

Vårt mål med verksamheten är att tillgodose klubbmedlemmarnas och allmänhetens behov av orientering som motions/träningstillfälle.

Alla ska kunna vara med!!!

Motionsorientering

Se information och program för Motionsorientering

Arrangörsdokument återfinns nedan.

Orienteringskurser

När intresse finns anordnar vi också kurser för icke tävlande vuxna samt äldre nybörjare

Inbjudan OL-kurs våren 2024

Skolor

Kommittén deltar också i projekt för att hjälpa skolor kring orientering.

Kontakt

Vi ses i skogen! Du kan alltid kontakta oss på motion.orientering@oktyr.se

Några av oss har även lite mer specifika ansvarsområden.

Monica Djurberg         Sammankallande- Skolkontakter
Karin Mood                 Samordnare Motionsorientering
Ingrid Kensby              Kontaktperson HittaUt/Friska Karlstad