Arvsfonden

Arvsfonden för Tyrares minne. Startad i 1978, I Verner Gäfvert, f.d. ordförandes minne. Fonden står kvar som mottagare av medel när avlidna Tyrares minne hyllas och skall användas för att främja klubbens ungdomsverksamhet.

Minnesfondens historia

I oktober 1978 avled Verner Gäfvert, f.d. ordförande i OK Tyr och hängiven sin klubb och sin sport. För att hedra Verners minne beslöt OK Tyrs styrelse 1973 – i samråd med de närmast anhöriga – att en fond skulle bildas, i vilkens uppbyggnad Verners många vänner inbjöds deltaga.

Fondens stadgar

Avsikten är att fonden även i framtiden kan stå som mottagare av medel när avlidna Tyrares minne hyllas.

Fonden ska främja klubbens ungdomsverksamhet och medverka till att göra denna så omfattande som möjligt.

Förvaltare av fonden är klubbens styrelse. Kassören har att vid varje årsbokslut göra särskild redovisning för fonden.

Med majoritetsbeslut inom styrelsen äger denna rätt att till klubbens ungdomsverksamhet ta ut 10 % av fondens medel samt hela eller del av den årliga ränteavkastningen.

I händelse ytterligare medel ska tas ur fonden krävs majoritetsbeslut vid två styrelsemöten hållna med minst en månads mellanrum.

Hur gör jag?

Du som gärna vill minnas en Tyrare, kan sätta in en slant på rubricerad fond. Om du väljer att göra det, gör följande:

Meddela Jonny Noreklint (054‑57 21 71; 070‑685 22 20; jonny.noreklint@gmail.com att du avser sätta in pengar på fonden

  1. Sätt in pengar på fonden, helst via OK Tyrs Bg 227‑8562 ange ”Till Minne av ………” med angivande av avsändare och vilkens minne gåvan avser.

Vad sker sedan?

  1. Jonny skriver ut kondoleansen och överlämnar den till aktuell begravningsbyrå.

  2. Kondoleansen läses upp i samband med minnesstunden, som vanligen sker efter begravningsgudstjänsten. Om ingen minnesstund genomförs, överlämnas kondoleansen till efterlevande.