Bokning

Tyrstugan är föreningens samlingsplats och är i första hand tillgänglig för föreningens verksamhet.

I mån av tillgänglighet kan stugan nyttjas till annan verksamhet. Aktiviteterna får inte stå i strid med föreningens stadgar, policy och verksamhetsidé. Bokande medlem är i dessa fall fullt ansvarig för städning, skador etc.

För att minimera slitage, städning och extra ideellt arbete hyrs Tyrstugan normalt inte ut till icke-medlemmar.
Uthyrning till icke-medlemmar, företag eller andra organisationer beslutas från fall till fall av bokningsansvarig.

Bokning

För att undvika kollisioner ska alla föreningsaktiviteter i Tyrstugan bokas.
Alla bokningar sker via bokning.tyrstugan@oktyr.se

Priser

Tyrs egna föreningsaktiviteter, 0 kr
(träningar, möten, arrangemang och andra sammankomster etc) 

Tyrmedlem privat
Del av dag  (fm/em/kväll), 350 kr
Heldag (dygnshyra), 1000 kr 

Icke medlemmar, Företag och Externa föreningar
Del av dag (fm/em/kväll), 1500 kr
Heldag (dygnshyra), 3000 kr              

Övrigt
Flerdagarshyra, övernattningshyra, större arrangemang, enligt separat överenskommelse

Bokningsansvarig

Martin Ljungberg
0703-295979
bokning.tyrstugan@oktyr.se