Bokning

Tyrstugan är föreningens samlingsplats och är i första hand tillgänglig för föreningens verksamhet.

I mån av tillgänglighet kan stugan nyttjas till annan verksamhet. Aktiviteterna får inte stå i strid med föreningens stadgar, policy och verksamhetsidé. Bokande medlem är i dessa fall fullt ansvarig för städning, skador etc.

För att minimera slitage, städning och extra ideellt arbete hyrs Tyrstugan normalt inte ut till icke-medlemmar.
Uthyrning till icke-medlemmar, företag eller andra organisationer beslutas från fall till fall av bokningsansvarig.

Det är inte OK att söka medlemskap bara för att hyra Tyrstugan. Det kommer inte att fungera.

Bokning

För att undvika kollisioner ska alla föreningsaktiviteter i Tyrstugan bokas.
Alla bokningar sker via bokning.tyrstugan@oktyr.se

Priser

Tyrs egna föreningsaktiviteter, 0 kr
(träningar, möten, arrangemang och andra sammankomster etc) 

Tyrmedlem privat
Del av dag  (fm/em/kväll), 350 kr
Heldag (dygnshyra), 1000 kr 

Icke medlemmar, Företag och Externa föreningar
Del av dag (fm/em/kväll), 1500 kr
Heldag (dygnshyra), 3000 kr              

Övrigt
Flerdagarshyra, övernattningshyra, större arrangemang, enligt separat överenskommelse

Bokningsansvarig

Martin Ljungberg
0703-295979
bokning.tyrstugan@oktyr.se