Företagslag som tar gruppbild i väntan på att stafetten ska starta

Värmlandsstafetten

Hur långt klarar ni av att ta er stafettpinne under 2 timmar? Alla lag startar och går i mål samtidigt, Det är upp till er att bestämma hur många gånger var och en i laget springer under loppet.

Stafetten löps på en varvbana runt Sundstatjärn som mäter knappt 1 300 meter och ni växlar deltagare efter varje varv. Varje lag skall bestå av minst 5 och max 15 deltagare, ni väljer själva i övrigt vem som springer vilka och hur många varv. Efter 2 timmar ljuder målljudet och er uppgift är då att transportera pinnen till arenan och över mållinjen.

Lagen

Alla lag tävlar i samma klass, man kan mixa lagen hur man vill, alla är välkomna. Starten går 18.00 och alla lag har sedan 2 timmar på sig att transportera sin pinne så långt möjligt. 20.00 ljuder målljudet och alla lag transporterar sin pinne till arenan och in i mål.

Egen stafettpinne

Varje lag har sin egna stafettpinne att transportera runt banan och som graveras in med er logotyp eller ert lags namn. Stafettpinnen behåller ni som bevis på ert lopp.

Läs mer om loppet och anmälan på varmlandstafetten.se

Kontakt

Ni kan nå klubbens ansvariga via varmlandsstafetten@oktyr.se