OK Tyr är medarrangör till SPM och Brand-SM i orientering och fältsport

Publicerad 21/05/2015 av
Inbjudan till SPM och Brand-SM i orientering och fältsport Värmlands Läns Polisidrottsförbund och Karlstadsregionens Räddningstjänst inbjuder till Svenska Polismästerskapen i orientering och fältsport samt Räddningstjänstens SM i orientering 2015.

OK Tyr är medarrangör för dessa tävlingar. Nedan finner ni inbjudan.

 

**************************

 

Inbjudan till SPM och Brand-SM i orientering och fältsport

 

Värmlands Läns Polisidrottsförbund och Karlstadsregionens Räddningstjänst inbjuder till Svenska Polismästerskapen i orientering och fältsport samt Räddningstjänstens SM i orientering 2015.

 

Program:

8 september, fältsport (endast SPM), första start kl 14.00.

9 september, långdistans, första start kl 12.00.

10 september, medeldistans, första start kl 10.00.

 

Samlingsplats:

Fältsport: Södra Sanna Karlstad.  Vägvisning från E 18, Älvmotet i Karlstad.

Långdistans: Blåljusbyn, Sandbäcken Karlstad. Vägvisning från E18, Älvmotet i Karlstad.

Medeldistans: Blåljusbyn, Sandbäcken Karlstad. Vägvisning från E18, Älvmotet i Karlstad.

 

Karta:

Karta reviderad 2013.

Fältsport: Skala 1:10 000 för samtliga.

Lång- och medeldistans: Skala 1:10 000. För klasserna HD60 och äldre skala 1:7 500.

 

Terrängbeskrivning:

 

Måttligt kuperad och detaljrik skogsmark med stort inslag av vägar, stigar och öppen mark. Vissa områden med nedsatt sikt och nedsatt löpbarhet. God framkomlighet. 

 

Parkering:

Fältsport: Anvisad plats vid Södra Sanna, Karlstad.

Långdistans och medeldistans: Anvisad plats vid "blåljusbyn" Sandbäcken, Karlstad.

Avstånd parkering – tävlingsarenorna 0-200 meter.

 

 

Omklädning/dusch:

Inomhus i räddningstjänstens lokaler vid Sandbäcken

Klassindelning:

Fältsport

D21, D40, D50, D60, H21, H40, H50, H60.

Utmanarklass: Denna klass har endast 5 kontroller på linjen under punktorienteringsdelen - inte syftningskontroller. Samma skjutmoment men lättare orienteringsbana (gul nivå).

Orientering långdistans

Polisen: D21, D40, D50, D60, D70, H21, H40, H50, H60, H70, H75, H80.

Utmanarklass: Denna klass har lättare orientering (gul nivå).

Brandkåren: D21, H21, H40, H50, H60, H70, H75, H80.

Orientering medeldistans

Polisen: D21, D40, D50, D60, D70, H21, H40, H50, H60, H70, H75, H80.

Utmanarklass: Denna klass har lättare orientering (gul nivå).

Brandkåren: D21, H21, H40, H50, H60, H70, H75, H80.

 

Banlängder:

Enligt gällande grenbestämmelser.

 

Anmälan:

Senast den 10 augusti till Värmlands läns polisidrottsförbund, rune.atterstig@polisen.se.

I anmälan ska framgå namn, födelseår, klass, förening samt personligt sportidentnummer. Saknas sportidentpinne tilldelas hyrpinne á 20 kr/start.

OBS! Glöm inte anmäla till kamratmåltiden.

 

Avgifter:

Fältsport 160 kr, långdistans 110 kr, medeldistans 110 kr, hyrpinne á 20 kr/start och kamratmåltid 250 kr. Avgiften sätts in på bankgiro 731-0824 i samband med anmälan.

 

Efteranmälan:

Senast den 31 augusti enligt ovan mot förhöjd avgift 50 %.

 

Stämplingssystem:

Sportident. Ange personligt SI-nr vid anmälan. Saknas pinne tilldelas en hyrpinne á 20 kr, betalas tillsammans med anmälningsavgiften. Se vidare under anmälan.

 

Vapen:

SigSauer kaliber 9 mm av RPS godkänt som tjänstevapen, medföres under hela tävlingen. Samtliga vapen tas om hand efter målgång och förvaras genom arrangörens försorg. Vapnen återlämnas efter avslutad tävling sista tävlingsdagen.

 

Priser:

Plaketter enligt bestämmelser. Prisutdelning för fälttävlan och långdistans i samband med kamratmåltiden. Medeldistansen klassvis snarast efter tävling.

 

Kamratmåltid:

Den 9 september kl. 19.00 genomförs en kamratmåltid på Scandic Klarälven, Karlstad. Stor grillbuffé med sallader, kallskuret, kött och olika tillbehör, inklusive lättöl/vatten och kaffe.             

 

Pris 250 kronor per person. Betalas i samband med anmälan.

 

Bestämmelser:

Svenska Polisidrottsförbundets och Svenska Brand- & Räddningstjänstens samt Svenska orienteringsförbundets tävlingsregler. Deltagande sker på egen risk.

 

Återbetalning:

Anmälan är bindande och ingen återbetalning av anmälningsavgiften eller kamratmåltid sker.

 

Tävlingsjury:

Tävlingsjury kommer att utses med representanter från SPI, SBRIF och arrangören.

Juryns sammansättning kommer att anges i PM.

 

 

Huvudfunktionärer:

Tävlingsledare fältsport: Rune Atterstig

Tävlingsledare medeldistans och långdistans: Mathias Swartz.

Biträdande tävlingsledare vid samtliga tävlingar: Rickard Ellström.

 

Banläggare fältsport: Owe Olsson, OK Tyr.

Banläggare medeldistans: Johan Wikström och Einar Johansson, OK Tyr.

Banläggare långdistans: Malin Leandersson och Sofie Gustafsson, Ok Tyr.

 

Bankontrollant: Per-Anders Bergman, Ok Tyr

 

 

Upplysningar:

Mathias Swartz, Räddningstjänsten, 0706-980134

Rune Atterstig, Polisen, 010-5670322, 0706-098944

Rickard Ellström, Polisen, 0705-480948

 

Förslag på boende:

Scandic Klarälven, intill E 18 i Karlstad, tfn 054-7764713, klarälven@scandichotels.com.

 

Enkelrum: 850 kronor.

Dubbelrum: 950 kronor.

Trippelrum: 1150 kronor.

 

Rummen bokas i god tid och vid bokningen anges bokningskod SPM 15.

 

Skutberget camping i utkanten av Karlstad, tfn 054-535120.

 

Vandrarhem Kasernhöjden i närheten av tävlingsområdet.

Tfn 054-56 68 40. Bokningskod: orientering sep.

 

Övrigt

Startlistor, PM samt resultat kommer att finnas på Ok Tyrs hemsida.

Välkommen till Polis och Brand-SM 2015!

 

 

 

 

Nu startar parktouren

24/05/2015

På onsdag springer Park Tour Värmland i gång. Första deltävlingen går i Kristinehamn. Det blir en förkortad tour i år.

O-Ringen i Borås. Är du anmäld?

21/05/2015

Till och med den 1 juni är det ordinarie anmälningsavgifter. I dagsläget är 90 Tyrare anmälda så du som funderar och ännu inte bestämt dig ska veta att det kommer att finnas många trevliga Tyrare att umgås med under dagarna i Borås.