PM Mini 5 dagars

Publicerad 01/07/2015 av
Mini 5 dagars drar igång nu på måndag den 6:e juli. Under 5 kvällar, måndag-fredag, har ni chansen att springa fina banor i varierande terräng runt om i Karlstad.

 

Mini 5 dagars fungerar precis som Motionsorientering. Det finns flera banor att välja på, både korta och enkla samt långa och svåra. Anmälan sker på plats och start kan ske 17.30-19.00.

 

Mer information om tävlingen finns nedan.

 

 

PM Mini 5-dagars 2015

 

Etapp 1 – I2/Sannaskogen 6/7

Arena

700 m norr om KMTI, längst spåret.

Vägbeskrivning

Parkering sker vid Tingvalla isstadion eller Willys, sedan tar du dig på egen hand till KMTI (se länken nedan för vägbeskrivning). Därefter är det snitslat till tävlingsarenan, ca 700 meter norrut längst spåret.

https://www.google.se/maps/dir/59.3906453,13.4821421/Willys,+Ramgatan+4,+653+41+Karlstad/Tingvalla+isstadion,+Stadionv%C3%A4gen,+Karlstad/@59.3896631,13.4842195,16z/data=!4m15!4m14!1m0!1m5!1m1!1s0x465cb3c623c1cf6d:0xf15faeedc4757bf3!2m2!1d13.4819!2d59.387312!1m5!1m1!1s0x465cb3c676a3c009:0xca87043d6c7b8ef5!2m2!1d13.484879!2d59.388416!3e2

Via buss tar man stadsbuss nummer 6 mot gruvplan och går av vid Tingvalla Isstadion.

Terrängbeskrivning

Svag till måttlig kuperad terräng med lättframkomliga höjdpartier samt inslag av grönområden. I början av de flesta banor förekommer röjd skog och i slutet av de längre banorna finns en ny orangemärkt led som delvis inte är redovisad på kartan. Ett sammanhängande stignät finns.

OBS på grund av Friska Karlstad förekommer nya stigar som inte är redovisade på kartan.

Start

Starten ligger i anslutning till arenan, avstånd ca 100meter. Startstämpling!

Fri starttid mellan 17:30-19:00

Skalan är 1:10 000, ekvidistans 5 meter

Banläggare

Märta Ransjö Zander och Elin Ransjö Zander

 

Etapp 2 – I2/Hultsberg 7/7

Arena

Hultsbergsskolan

Vägbeskrivning

Parkering vid Hultsbergsskolan, brevid arenan. Arenan är på gärdet norr om Hultsbergsskolan.

Via buss tar man stadsbuss nummer 5 från centrum till henstad, avstigning sker vid Liljecronansväg och sedan är det snitslat till arenan.

Karta: https://www.google.se/maps/place/S%C3%A4rskolan+Hultsbergsskolan/@59.384714,13.431751,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465cb300e83f3183:0xf307fd0bb9998449

Terrängbeskrivning

Mestadels god framkomlighet. Måttlig kupering med detaljrika höjder.

OBS på grund av Friska Karlstad förekommer nya stigar som inte är med på kartan.

Start

1,1 kilometer till start och det tar 11 minuter om man promenerar. Startstämpling!

Första start 17.30 och sista start är 19.00.

Skalan är 1:10 000, ekvidistans 5 meter.

Banläggare

Marcus Beckius

 

Etapp 3 – Klara 8/7

Arena

Ängen vid Brigadmuséet, norr om Tingvalla IP.

Vägbeskrivning

Parkering sker på grusparkeringen norr om Tingvalla IP, observera att ordinär P-avgift gäller fram till klockan 18:00. Bilar kan även parkeras i närområdet om det föredras.

Om man åker med stadsbuss gäller linje 2 mot Ilanda samt 8 mot Grava kyrka och avstigning sker på hållplatsen Tingvalla IP.

Karta:https://www.google.se/maps/place/Kaserngatan+6,+653+40+Karlstad/@59.3868319,13.4950056,18z/data=!4m2!3m1!1s0x465cb3dab64e9dab:0xbbfff651dedfdef4

Terrängbeskrivning

Stadsmiljö och parkmiljö där samtliga banor inleds på ett mer kuperat område.

OBS E18 är förbjudet område, alla löpare måste passera genom utmärkt passage på kartan! Var även uppmärksamma och försiktiga när ni passerar vägar.

Start

Starten ligger i anslutning till arenan, avstånd ca 100m. Startstämpling!

Fri starttid mellan 17:30-19:00.

Skala 1:4 000, ekvidistans 5 meter.

Banläggare

Lovisa Martinsson

 

Etapp 4 – Skutberget/Sörmon 9/7

Arena

Fintatorp vid Skutberget

Vägbeskrivning

Åk Vägen mot Bomstadbadet. Parkering på Gamla Bomstadsvägen.

Via buss är det stadsbuss 56 från centrum mot Skutberget och gå av på hållplatsen Bomstadsvägen.

Karta: http://www.hitta.se/kartan!~59.37840,13.38538,16z/tr!i=2aRCJZKb/search!q=Gamla%20Bomstadsv%C3%A4gen%2C%20Karlstad!b=59.37585:13.37073,59.38095:13.40004!sg=true!t=combined

Terrängbeskrivning

Mestadels god framkomlighet, steniga partier förekommer. Svag till måttlig kupering med delvis detaljrika partier.

Start

Det är 1,1 kilometer till starten, det tar 11 minuter om man promenerar. Startstämpling!

Första start 17.30. Sist start är 19.00.

Skalan är 1:10 000, ekvidistans 5 meter.

Banläggare

Emma Bergman och Malin Nyman

 

Etapp 5 – Färjestad/Tyrterrängen 10/7

Arena

Färjestadsskolan

Vägbeskrivning

Vägvisning från Norra Infarten. Parkering sker på Färjestadsskolans norra parkering samt intilliggande grusplan. Följ därefter anvisningar 100 meter norrut till arenan.

Via kollektiv transport tar man stadsbuss linje 6 från Stora torget mot Färjestad. Stig av på hållplats Bäckebogatan.

Karta: http://kartor.eniro.se/?index=yp&id=14406800&query=f%C3%A4rjestadsskolan

Terrängbeskrivning

Måttligt kuperad skogsmark. Ett sammanhängande stignät finns. Vegetationen består av gles barrskog med inslag av mindre täta områden. God till mycket god framkomlighet. Observera att nyuppkomna stigar kan förekomma i områdena nära Friska Karlstadkontroller, som ej är redovisade på kartan.

Start

Avstånd arena till start- 600 m. Cirka 7 minuter gångtid. Startstämpling!

Skala 1:10 000, ekvidistans 5 meter.

Banläggare

Johan Gustafsson och Linda Gustafsson

Allmän information om tävlingarna

Kiosk

En enklare kiosk finns med bland annat dricka, godis, frukt

Angivelse

Finns lösa och tryckta på kartan.

Banor

B2 2km Vit (Lätt motsvarar Friska Karlstad Grön).

B3 (Svår) 3km Violett (Medelsvår/svår motsvarar Friska Karlstad Röd och Svart).

B3,5 (Lätt) 3,5km Gul/Orange (Lätt motsvarar Friska Karlstad Grön och Blå).

B4 4km Violett (Medelsvår/svår motsvarar Friska Karlstad Röd och Svart).

B5,5 5,5km Blå (Medelsvår/Svår motsvarar Friska Karlstad Röd och Svart).

Toalett och dusch

Finns ej.

Anmälan

Anmälan sker via Eventor eller genom direktanmälan på tävlingsdagen på arenan . Vid direktanmälan anmäls löparen endast till etappen. Ingen förhöjd avgift!

Avgifter

Avgifterna faktureras till tävlandes klubb i efterskott. Avgiften kan betalas på plats för tävlande utan klubbtillhörighet.

Ungdom: 25 kr per etapp

Vuxen: 50 kr per etapp

 

 

 

Sista chansen för Mosaren

11/07/2015

Var du inte med och sprang teknikträningen vid Mosaren i början av juli. Då har du ännu en vecka på dig att springa träningen. Spännande ol-terräng och fin badsjö väntar på dig.

Var med och representera Värmland

29/06/2015

O-Ringen i Borås närmar sig snabbt och flertalet Tyrare finns på plats under veckan. Ta då chansen att hjälpa till att representera Värmland och vår egna arrangemang av O-Ringen 2017. Ställ upp i montern.