Redaktionsgrupp söker medarbetare

Publicerad 15/12/2015 av
Intresserad att delta i redaktionsgruppen för O-ringentidningen, eller kanske bidra med nån text eller bild?

Nu söks det personer som vill ingå i redaktionsgruppen för O-ringentidningen. Gruppen kommer jobba aktivt med att planera det nummer som släpps under O-ringen i Sälen. Det är det första numret som Värmland själva "äger". Så just nu behöver man få ihop en grupp som jobbar med det första numret samt gör en lös plan på vilka teman efterföljande nummer kan ha.
Man kan välja att endast hjälpa till nu inför nummer 1 eller ta ett större ansvar i redaktionsgruppen. Det kan också vara till hjälp om man bara vill skriva en liten text eller fota bilder. Mattias Karlsson i Tyr kommer vara ansvarig för redaktionsgruppen.

Dels kan du anmäla intresse till mig,(för snabb återkoppling) men också i den enkät som snart kommer finnas på hemsidan.

Ingela Svensson
Funktionärsansvarig Ok Tyr
O-ringen 2017

Här är alla Tyrträningar under helgerna

22/12/2015

Dags att ladda in julmaten - och God Jul! Men det kommer också en tid efter julen. OK Tyr erbjuder rika möjligheter att träna bort energiöverskottet som den goda julmaten generar. Här är alla träningar under jul- och nyårshelgerna.

Dags att skriva önskelista

15/12/2015

Nu kan du fylla i din önskelista, inom vilka områden du skulle vilja hjälpa till under O-ringen i Värmland sommaren 2017.