Höstmöte nu på söndag

Publicerad 17/11/2016 av
Välkomna till söndagens höstmöte. Vi startar kl 17 och hoppas många har möjlighet att komma. Det kommer dessutom att bli informatiom om O-Ringen 2017.

Höstmötets dagordning är sedan tidigare publicerad här på hemsidan. Vi kompletterar nu med två motioner som mötet ska behandla:

Motion 1 till höstmöte i OK Tyr 20161120

Med undantag för den nya kartan över Hammarö har i stort sett alla klubbens kartor nyritats samt reviderats av samma kartritare i flera, flera år. Hur lämpligt är det att låta en enda kartritare rita alla kartor som klubbens och Friska deltagare ska lära sig orientera, och orientera på?

Kan inte klubben  försöka få att 3-5 olika kartritare ritar tyrs kartor. Att ha olika kartritare gör bara att vi som löpare lär oss att kartan inte är en enda exakt ritning av terrängen med endast ett rätt. Utan mer en bild skapad av kartritaren för att på bästa sätt beskriva terrängen. Med olika kartritare får man lära sig att terrängen kan tolkas och redovisas på olika sätt och att det inte finns något direkt rätt eller fel - mer än Kartnormen.

Vad, och har klubben något arbetssätt vid framställning/tillverkning av orienteringskartor. Vem/ vilka bestämmer tex vart det ska nyritas och revideras kartor? Tycker klubben det fungerar bra? Motsvarar det klubbens/de aktivas intresse att nyrita eller revidera en karta på/i ett visst område?

 Hur kommer det sig att klubben bara har två sprintkartor att erbjuda klubbmedlemmarna? (Förutom markant äldre eller mindre sprintkartor, så som Lillängen(?) på Hammarö ritad i år.) Samt att det skulle krävas två SM-arrangemang för att få dem ritade överhuvudtaget. 

Från 2019 kommer ju orienterings VM att delas mellan att avgöras i urban miljö och skog vartannat år. Dvs 50% av OL-VM kommer från 2019 arrangeras på sprintkartor. Något som troligen även kommer resultera i att allt fler nationella tävlingar kommer arrangeras som sprinttävlingar. Dvs sprint kommer troligen få större utrymme i orienteringen. Hur ser klubben på det?)

 

Motion 2 till höstmöte i OK Tyr 20161120

Mitt förslag är att dela dagens medlemsavgift i:

- medlemsavgift
- (obligatorisk) träningsavgift

som tillsammans blir samma summa som dagens medlemsavgift och ger rätt till samma deltagande på alla klubbens träningar som idag.

Och sedan erbjuda att man kan lägga till (frivilliga) träningsavgifter för:

+ Friska Karlstad (alla kartsläpp)
+ Motionsorienteringar (alla starter)
+ Kylklampen (alla starter)

som var och en betingar ett pris som motsvarar dagens anmälningsavgift (för alla starter) plus en administrationsavgift och då ger rätt till gratis start i motsvarande tränings-arrangemang.

Det fina i kråksången med detta är att alla som har friskvårdsbidrag på jobbet kan ta ut allt som är träningsavgifter. Jag tror att det är många liksom jag som inte tar ut hela beloppet för att man inte köper dyra gym-kort o.dyl. utan "bara" springer i skogen (vilket troligen har betydligt bättre häksoeffekt!).

Men genom denna konstruktion skulle fler kunna ta ut friskvårdsbidrag och klubben troligen kunna få in en hel del pengar till.

Och den enskilde medlemmen skulle slippa betala en del avgifter ur egen ficka utan dessa finansieras av friskvårdsbidraget. Dvs en win-win situation för både klubben och den enskilde medlemmen :-)

Målet är minst 325 Tyrare som funktionärer på O-ringen 2017

21/11/2016

Hittills har ca 130 Tyrare via enkäten Intresseanmälan svarat att de gärna vill vara funktionärer på O-ringen i Värmland 2017.

O-gala 2016

15/11/2016

Inspirationsdag och O-gala 26 november. OK Tyr subventionerar deltagaravgiften med 100 kr !