Rekrytering av olika roller

Publicerad 10/04/2016 av
Nu är det dags att tillsätta många roller inom Värmlands O-ringen organisation. Det är både gruppledarroller och poster utan gruppansvar.

Rekrytering våren 2016

Det som gäller för samtliga roller är att mycket samarbete sker med andra inom organisationen för Värmland men även med O-Ringen centralt. Detta gör att stöd finns i kringarbetet. Om ansvarig har möjlighet så är det bra att åka till O-Ringen i Sälen i sommar för att vara med och ta del av samt se lösningar inom sitt område men det är inget krav. De flesta av rollerna är gruppledarroller men det finns även andra funktioner som inte innebär ledaransvar.

 

Rekrytering gruppledare område Sälj

Flera Kioskansvariga

Till området försäljning söker vi ca 10 funktionärer som ska vara ansvariga för var sin kiosk. Normalt är det fyra kiosker på arenan, fyra på O-Ringenstaden och kiosk finns också på MTBO och PREO, samt försäljning av remmar. Försäljning är ett område som kräver många funktionärer därför är planering och bemanning en viktig del av att vara kioskansvarig. Som person behöver man vara flexibel, tänka på arbetsbelastning, se helheten och kunna samarbeta med andra kioskansvariga.

Ansvarig kassahantering

Som ansvarig för kassahantering ska du i första hand planera för hantering av kassor i försäljningsställen. Betalning sker med betalkort, swish eller med kontanter.

Du är som person noggrann och van att arbeta med siffror. En mindre grupp funktionärer kommer att knytas till denna funktion . Dessa ska schemaläggas för att kunna täcka in hela dagen med uppstart och avslut och redovisning av försäljning.

 

Rekryterig gruppledare område upplevelse

Arenachef City (Arvika)

Beskrivs som tidigare chefer (har inte den beskrivningen). Fördel att väl känna till/bo på orten. Förmåga att se möjligheter och skapa engagemang för uppgiften – en härlig upplevelse för utövare och publik. Ska samverka med ansvariga för Axa-stafett och Elitsprint samt med logistik (parkering) och byggansvarig. Får till uppgift att studera Axa-stafett och Elitsprint i Sälen lite extra.

Ansvarig O-ringentorg

Som ansvarig är det din uppgift att tillsammans med andra skapa ett o-ringentorg som lockar våra besökare. Torget ska en upplevelse som sätter positiva avtryck i besökarens minne. Här finns mässa/marknad, trevliga aktiviteter att göra/uppleva och varierande underhållning. Utbudet ska passa alla. Ansvarig skapar en kretiv anda i sin stab! Får till uppgift att studera o-ringentorget i Sälen lite extra.

Ansvarig barnpassning

Intresse och engagemang för att skapa en härlig upplevelse för våra minsta deltagare och deras anhöriga som springer. Du ska leda ett team av funktionärer och tillsammans skapar ni aktiviteter och innehåll i barnpassningen. Du studerar barnpassningen lite extra i Sälen i sommar.

Ansvarig miniknat

Ansvarar för att ett spännande och roligt miniknat erbjuds varje dag på fotorienteringsetapperna . Spanar på Sälens lösning i sommar. Leder ett team som skapar miniknatet.

Ansvarig O-Ringengolfen

Det är en fördel om du spelar/spelat golf och vet vad ett bra arrangemang innehåller och att du ärven har visioner om hur en härlig golf-upplevelse kan utvecklas. Du ansvarar för att en lokal arrangör utses och att golfen genomförs på vilodagen. Du studerar med fördel o-ringengolfen i Sälen i sommar.

Ansvarig ceremonier

Ansvar för att våra ceremonier kännetecknas av ett professionellt innehåll och genomförande. Här ingår invigning, etappinvigningar, prisutdelningar och andra eventuella ceremonier. Du har ett intresse för och kunskap om bokning av artister och hur vi skapar en härlig upplevelse kring våra ceremonier. Du spanar lite extra på ceremonier i Sälen.

Ansvarig turism- och sevärdheter

Du har ett intresse för och säkert god kännedom om vad Värmland erbjuder, både lokalt i Arvika och i Värmland för övrigt. Du koordinerar aktörer och är med och skapar samarbetsavtal för att ge våra besökare önskade upplevelser. Här finns flera samarbetspartners redan, så det gäller att sy ihop trådarna. Du studerar med fördel hur Sälen lagt upp sitt utbud i sommar.

 

Rekrytering gruppledare område service

Byggansvarig

Som ansvarig för bygg så ska du planera och leda byggarbeten som ska utföras både på arenor och O-ringenstaden. Mottagande av beställningar, inköp och planering av material och resurser. Du kommer att ha flera gruppansvariga till din hjälp.

Du är van att leda och fördela arbete samt planera och göra inköp. Du ser samordning och effektiva arbetssätt.

Ansvarig för vattenhantering

Som ansvarig för vattenhantering ska du planera och leda arbeten med anskaffande och distribution av dricksvatten, duschvatten samt hantering av gråvatten på arenorna. Även hygienstationer på O-ringenstaden ska planeras och uppföras.

Du är van att leda och fördela arbete samt planera och göra inköp. Har du erfarenhet av VA och livsmedelshantering så är det en fördel (dricksvatten).

Elansvarig

Som ansvarig för el så ska du planera och leda samtliga elarbeten som ska utföras både på arenorna och O-ringenstaden. Mottagande av beställningar, inköp och planering av material och resurser.

Du har vana av elarbeten. Har du elbehörighet så är det toppen, om inte behöver du minst ha kunskap om vad det är. Du är van att leda och fördela arbete samt planera och göra inköp.

Toaletter

Som ansvarig för toalettlösningar både på O-ringenstaden (WC) och arenorna ska du planera, beställa och montera enheter tillsammans med vår leverantör. Daglig skötsel och underhåll ska också planeras och utföras. Bra med erfarenhet från projektledning samt förmåga att strukturera och se helheten.

Logistik arenaflytt

O-ringen 2017 kommer att ha tre huvudarenor mellan vilka mycket material ska hanteras och flyttas. Du har ansvar för att planera och genomföra dessa flyttar på ett strukturerat och effektivt sätt. Du  har ordningssinne och lätt för att tänka i flöden. Tillsammans med vår transportsansvarige detaljplanerar du och tar fram riktlinjer och struktur för de inblandade på respektive arena. Bra att kunna arbeta under press och ha ett logistikkompetens.

Tält

Som ansvarig för de tält vi ska använda både på o-ringenstaden och de olika arenorna ska du ta in behov, planera, beställa och montera enheter tillsammans med vår leverantör.  Bra med erfarenhet från projektledning samt förmåga att strukturera och se helheten.

Ansvarig för godstransporter

Som ansvarig för våra godstransporter ska du planera för samtliga transporter samt ansvara för chaufförer och lastbilar. Erfarenhet från logistik och planering är bra. Nära samarbete med övriga delar inom service. Bra att kunna arbeta under press och ha ett logistikkompetens.

Godsmottagning

Du har ansvar för en god struktur och ett bra flöde på vårt lager. Det finns redan idag delar av den stora materialsatsen på plats i Arvika, resten kommer efter Sälen 2016. Lagret kommer att hantera leveranser av olika slag, handmaskiner, material, förbrukningsartiklar m.m. Vi ska tillsammans finna en bra struktur och hantering av dessa flöden och under O-ringen 2017 kommer vårt lager vara en central plats där vi kommer att ha givna öppettider.

Du bör ha ordningssinne, vana att arbeta och strukturera i t.ex. Excel.

Rekrytering område Marknad

Övriga roller vi söker nu (inte gruppledaransvar)

Projektledare

Huvuduppgift är att stödja marknadsgruppen så att de övriga kan fokusera på marknadsföringsdelarna.  Du ska vara spindeln i nätet och hålla koll på tex deadlines. Du ska sköta kommunikationen inom marknadsgruppen och sköta samordning främst med Arvika Turistbyrå gällande marknadsaktiviteter. Rollen kräver inte krav på kunskap om marknadsföring. Att brinna för att driva projekt är en bra egenskap.

Skribent/redaktör

Ska jobba med det redaktionella teamet. Här jobbar vi med O-Ringentidningen men numera även ett stort fokus på de digitala kanalerna som oringen.se, instagram, facebook samt nyhetsbrev.

Rekryteringssamordnare

Ska jobba för att locka nya deltagare lokalt i Värmland. Arbetet kommer att ske mycket tillsammans med de lokala klubbarna och deras projekt, bla Stolpjakten. Kommer även att obba tillsammans med ansvarig för OL-skolan och Academy.

 

Rekrytering ansvariga område resa

Ansvarig trafikplanering

Som ansvarig för trafikplanering skall du tillsammans med gruppen,  resa planera och hålla ihop trafikplanen för hela o-ringen. Det är önskvärt att ansvarig person för trafikplanering har yrkeserfarenhet från samhällsfrågor, förstås allra helst inom trafikväsendet. Det är en fördel om personen har ett bra kontaktnät och/eller god kännedom om de lokala myndigheterna.

Genomförandet och effekten av de trafikplaner som ska gälla under O-Ringen är helt beroende av att tillstånd och dialoger med de lokala myndigheterna har fungerat på ett bra sätt. Därav behovet av god framförhållning.

Ansvarig för etappbusstransport

Det är önskvärt att personen har god samarbetsförmåga och har tidigare erfarenhet från att arbeta med kravställning och anpassning till kravställning. Branschkunskap från buss- eller kollektivtrafik är ett plus.

Ansvarig för parkering

Det är önskvärt att personen har god samarbetsförmåga och har tidigare erfarenhet från att arbeta med kravställning och anpassning till kravställning.

Rekrytering gruppledare område Deltagarcenter

Ansvarig Deltagarkuvert

Vi söker en ansvarig för området deltagarkuvert. I uppdraget ingår att: Koordinera och ansvara för att rätt bemanning finns på plats och att de har fått rätt utbildning. Upprätta arbetsschema för iplockning av deltagarkuvert/påsar Upprätta arbetsschema för bemanning av utlämning av kuvert/påsar. Planering av lokalen för utlämning av kuvert/påsar

Ansvarig Tävlingsexpedition på Arenor

Ansvarig för planering, etablering och bemanning av funktionen Tävlingsexpedition på Arenorna. Denna funktion svarar för sekretariatsuppgifterna under tävlingarna och omfattar: - Generell informationsservice på Arenan. Utdelning av ej uthämtat deltagarmaterial under etapp 1. Göra sena ändringar av löparinformation (brickbyten mm). Effekturera ändringar inrapporterade från starterna.

Ansvarig Tävlingsexpedition på O-Ringenstaden

Ansvarig för planering, etablerling samt schemaläggning. Denna funktion är i första hand en serviceorganisation till alla deltagare och omfattar. Verkställa och ta betalt för efteranmälningar och ändringar. Sälja träningspaket, starter träningsrace, bussbiljetter etc. Funktionen ansvarar också för en servicedesk.

Rekrytering gruppledare område Miljö

Avfallshanteringsansvarig

Som ansvarig för avfallshantering ska du tillsammans med leverantör ta fram avfallshanteringsavtal för O-ringen i Värmland. Vidare ska du tillsammans med leverantör och miljöansvarig utarbeta en detaljplan för avfallshanteringsåväl för arenorsom för O-ringen staden. (I en sådan plan inryms såväl vilka fraktioner som ska hanteras, storlek och mängd kärl, frekvens på tömning, samt andra resurser som krävs för att så väl arenor som O-ringen stad ALLTID ska ge ett rent och snyggt intryck, både före under och efter O-ringen veckan).

Du bör ha viss kunskap inom miljö, ha lätt för att tänka i flöden och se samordning och effektiva arbetssätt. Ett stort plus är om du har din utgångspunkt i väst Värmland då rollen innebär en hel del möten på plats i Arvika.

Arbetet kommer starta upp på allvar först till hösten, men det vore toppen om du tillsammans med mig som miljöansvarig kunde vara med och ta del av och se de lösningar som O-ringen i Sälen har på plats i sommar.

Rekrytering ansvarig område ledning

Sjukvårdsansvarig

Du samverkar med Landstingets funktioner för att få till en heltäckande sjukvårdskedja under O-Ringen. Det handlar om att planera för hur skadade transporteras till definierade överlämningspunkter och om att definiera kompetensbehov för kontrollvakter och vårdplatspersonal.

Rekrytering gruppledare område Tävling

Viltansvarig

Som viltansvarig svarar du för att informera och ta in information från berörda jaktlag. Vidare handlar det om att samverka med banläggarna angående viltzoner.  Det handlar också om att planera och genomföra viltavdrivning vilket också inbegriper att utbilda avdrivarna. Under tävlingen bemannas viltrapporten i samverkan med Röd utgång.

Kontrollansvarig

Som kontrollansvarig har du koll på alla kontroller och kontrollutrustning under O-Ringen. Det handlar om att inventera behov och befintligt material, beställa ersättningsmaterial i form av stolpar, skärmar, brädor och snitsel samt att svara för att utrustningen förvaras ändamålsenligt. Vidare handlar rollen om att planera kontrollutsättning, kontrollbevakning och snitsling i tävlingsområdet. Slutligen ska utrustningen tas in, inventeras och packas.

Startansvarig (8 stycken)

Som startansvarig svarar du för alla funktioner vid en av starterna under samtliga etapper (inte MTB-O eller Pre-O). Det handlar om att inventera material och startplats, beställa materiel och ev. röjning, samt planera för funktionärer. Vidare genomför startgruppen kartkontrollen och snitslingen till start i samverkan med övriga startansvariga.

Vätskeansvarig

Som vätskeansvarig planerar du funktionärs- och materielbehovet för de 15-25 vätskekontrollerna i skogen samt vätskestationen efter målgång. Det handlar bland annat om att inventera vätskeplatserna, utbilda personal, beställa transporter och slutligen tillse att städning utförs väl.

Elitansvarig

Som elitansvarig planerar du för det stöd O-Ringen ger till de allra bästa elitlöparna. Det handlar om att ta fram ett elitprogram och bygga en organisation för att stödja eliten under O-Ringen (hjälp att finna bostad, inackordering, resor, VIP-biljetter, specialtransport, fältlunch, special-PM etc.). Ett elittält på arenorna bemannas där löparna kan byta om, få nya nummerlappar och GPS-utrustning.

Ansvarig Inre expedition

Inre expedition hanterar det tävlingsadministrativa systemet (OLA) under tävlingarna och återfinns i måltältet. Det handlar om att lägga in ändringar och hantera tävlingsadministrativa funktioner. Som ansvarig planerar du materiel och funktionärsbehovet.

Ansvarig Röd utgång

I Röd utgång handlar det om att ge service till löpare som av någon orsak inte blivit godkända vid målgången. Rollen som ansvarig planerar funktionärsbehov, genomför utbildning och säkerställer hög kvalitet under tävling. Även samordning med viltrapportering kan komma att ske.

Ansvarig Kvar i skogen

Funktionen kontrollerar och hanterar de löpare som av en eller annan orsak inte stämplat ut. Det kan handla om att de är kvar i skogen, glömt att checka ut eller via sjukvården lämnat skogen utan att meddela. Problemlösningsförmåga är viktig egenskap.

Ansvarig Resultat/startlistor

Resultatlistor ska skrivas ut och sättas upp på O-Ringenstaden inom angiven tid. Som ansvarig planerar du plats och funktionärer samt beställer material. Etappkartor ska också sättas upp och startlistor ska levereras till starterna. Det senare gäller främst elitstart som ändras samt jaktstartlistor sista etappen.

Ansvarig målgång

Målfunktionen har ansvaret för målgången och avläsningen av deltagarnas löparbrickor. För de inledande etapperna är det mesta fokuserat på avläsningen medan det för sista etappen också har ansvar för mållinjerna och måldomarna för jaktstartande klasser.

Ansvarig Arenor MTB-O

Som ansvarig för arenorna för MTB-O beställer du materiel från Service och planerar uppbyggnad och rivning av de tre separata MTB-O-arenorna. Du deltar i ledningsgruppen för MTB-O och planläggningen av hela tävlingen.

Ansvarig Sekretariat MTB-O

Som ansvarig för sekretariat för MTB-O beställer du materiel från IT/Service och planerar uppbyggnad och bemanning av MTB-O-sekretariatet. Du deltar i ledningsgruppen för MTB-O och planläggningen av hela tävlingen.

Ansvarig Kontroller MTB-O

Ansvarar för kontrollutsättning och kontrollbevakning under MTB-O. Inventering och beställning av material samt funktionärsplanering ingår.Du deltar i ledningsgruppen för MTB-O och planläggningen av hela tävlingen.

Kontrollansvarig Ungdomsstafett och Elitsprint

Ansvarar för kontrollutsättning och kontrollbevakning under ungdomsstafett och elitsprint. Även koordinering med funktionen för trafikvakter ingår. Inventering och beställning av material samt funktionärsplanering ingår.

Ansvarig PreO arenor/parkering

Uppbyggnad och nedtagning av fem separata PreO-arenor. Vägvisning till arenorna. Parkering vid arenorna. Uppbyggnad och nedtagning av vätskestationer vid start, vid mål och på banan. Inventering och beställning av materiel. Bemanning och utbildning av personal.  Deltagande i ledningsgruppen för PreO.

Du behöver inte ha orienteringsbakgrund för denna roll.

Ansvarig PreO sekretariat

Uppbyggnad och bemanning av PreO-sekretariatet. Inventering och beställning av materiel. Framtagning av startlistor, startkort och resultatlistor. Inmatning av uppgifter i datastöd för PreO. Mottagning av anmälan till direktbanor. Utbildning av sekretariatspersonal. Deltagande i ledningsgruppen för PreO.

Du som person bör ha grundläggande IT-kunskaper. Erfarenhet av ol-sekretariat är en fördel men inte nödvändigt.

Miniatyrerna 2016 -sommarlov

14/04/2016

Sommaruppehåll för Miniatyrerna 2016. För er som var med under våren behövs ingen ny anmälan inför hösten.

Visst är det kul med nattorientering

07/04/2016

Kylklampens nattcup har nått målet. I onsdags kväll var det finaltävling i Tyrskogen.