Om alla hjälps åt

Publicerad 18/02/2018 av
OK Tyr vill bilda ett antal grupper för att underlätta bemanning av de olika funktionerna vid klubbens tävlingsarrangemang. Tanken är att varje medlem anmäler sig till den funktion som den mest känner för, senast den 18/3.

OK Tyr har ett gott anseende som tävlingsarrangör. Tyr står för två återkommande nationella tävlingar med gott rykte – Propagandan för vanlig OL och Karlstad XC för mountainbike. Under senare år har klubben dessutom arrangerat flera större tävlingar - bland annat Sprint och Lång SM 2010 samt Ungdoms SM 2016 (sprint, lång och stafett). I somras bidrog många tyrare till en mycket lyckad O-ringen vecka i Arvika. Tyr genomförde 2015 en deltävling i Svenska cupen i MTBO.

Närmaste stora arrangemang framöver är en Swedish League-omgång april 2019, då vi räknar med hela svenska eliten på plats tillsammans med flera intressanta löpare från andra landslag.

Utöver dessa nationella och internationella tävlingar har vi en hel del rolig tävlingsverksamhet i mindre format – till exempel Lången-och-Korten, Mini-femdagars, Kylklampen, Park Wermland Tour och Motionsorientering.

Tävlingskommitténs avsikt är att skapa en struktur med följande funktionsgrupper:

Inom varje funktion finns några klubbmedlemmar med lång erfarenhet som kan leda arbetet vid en tävling. Vid rekrytering till respektive funktion vill vi få en bra sammansättning - båda könen ska vara representerade och vi vill självklart även ha en blandning av åldrar. Ambitionen är att de mest erfarna kan lära upp mindre erfarna inom varje uppgift.

Varje grupp får en kontaktperson från tävlingskommittén. Första uppgiften för gruppen blir att bestämma hur gruppen ska jobba. Arbetsuppgifter ska definieras, checklistor skrivas och rutiner för hur gruppen bemannar sina funktioner vid tävlingar redas ut. Dessutom ska en sammankallande för gruppen väljas. När det är gjort ska en utbildningsplan tas fram så att alla gruppmedlemmar kan känna sig rustade för sina arrangörsuppgifter.

Klick på länkarna ovan för att se vad som ingår i respektive funktion, vem som är kontaktperson från tävlingskommittén och vilka ledare med lång erfarenhet som redan rekryterats till gruppen. Har du ytterligare frågor om vad som ingår i respektive uppdrag, kan du fråga kontaktpersonen eller någon annan som finns med i gruppen.

(När det gäller just motionsorientering så finns väletablerade grupper som står för var sin deltävling, och denna verksamhet inte berörs direkt av de nya funktionsgrupperna som tävlingskommittén vill bilda. Självklart kan du öva på din funktionsroll när din grupp ska arrangera sin deltvling i serien, men alla måste vara beredd att hugga i där det behövs i motionsorienteringen!)

Fundera över vad du helst vill arbeta med och anmäl dig senast 18/3 med hjälp av formuläret nedan. De som inte gör ett aktivt val till den 18/3 blir placerade i de grupper som behöver tillskott.

Formulär för anmälan.

Årsmöte 2018 söndag 11 mars!

09/03/2018

Söndag 11 mars kl 18:00 i Tyrstugan. Preliminära årsmöteshandlingar finns nu på hemsidan.

Intervallerna flyttar in i värmen igen

06/02/2018

Äntligen har vi möjlighet att återigen köra Tyr-intervaller inne i Wåxnäshallen.