Tour Tyr på Zakrisdal

Publicerad 06/02/2021 av
Välkomna till Tour Tyr vid Zakrisdal/Dingelsundet söndagen den 7/2 mellan klockan 10 och 12.
Samlingen är vid de gamla tennisbanorna bredvid Zakrisdals gruppboende - se bifogad bild. 
Kartor finns på plats mellan 10-12. Medtag egen plastficka och vätska.
Det finns att välja på en kort slinga på 4 km, en mellanbana på 7,1 km eller om man väljer att köra hela banan 12,1 km.
OBS Samtliga banor passerar Knappstadsleden två gånger så ta det försiktigt när ni passerar.
Kontroller är markerade med röda snitslar.
Överblivna kartor kommer även finnas i plastlådan vid Tyrstugans entré efter söndagens träning.
Kartor för egenutskrift:
Samlingsplats
Korta banan
Mellanbanan
Hela banan

Välkomna!
Johan Söderlund

Vill du hjälpa till att dra spår?

07/02/2021

Vill du vara med och hjälpa Tyr fixa skidspår på vintern? Vi behöver fler som kan dra spår i Tyrterrängen.

Tour Tyr från Rud

30/01/2021

Söndagens Tour Tyr startar från Horsensgatan på Rud.