Höstmöte 2022

Publicerad 13/10/2022 av
Välkomna till OK Tyrs höstmöte tisdag 8 november kl 19.30 i Tyrstugan. Dagordning, motioner och förslag till kommittéer görs successivt tillgängliga på hemsidan.

Höstmötet är ett årligen återkommande extra årsmöte. På mötet avhandlas flera viktiga frågor, så som nästa års medlemsavgifter och val till kommittéer. Därtill behandas inkomna motioner och aktuell klubbinformation. Nedan återfinns dagordningen enligt vår stadgar.

Motioner lämnas till styrelsen@oktyr.se senast 24 oktober.

Uppdatering 28 okt och 3 nov.

 • Inga motioner har inkommit. 
 • Vi har som målsättning att erbjuda möjlighet att delta via Teams. Håll utkik här för mer information
 • Vi genomför ett fyllnadsval av valberedning

Välkomna

Styrelsen

Motioner och övriga dokument inför mötet återfinns här


 Preliminär dagordning för höstmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Behandling av inkomna motioner
 7. Behandling av styrelsens förslag
  1. Medlems- och tävlingsavgifter för kommande år
 8. Val av kommittéer
  8.2 Fyllnadsval styrelsen
  8.3 Fyllnadsval valberedning
 9. Övriga frågor
 10. Höstmötet avslutas

Övrig information utanför mötet

Power-Finish, Crazy-Run, Touch-free , After-Run samt Websändning även 2022

15/10/2022

Nu börjar våra planer falla på plats inför "Lången & Korten" 2022. Precis som vanligt blir det flera roliga inslag som ingår förutom tuff härlig orientering i skärgårdsterrängen på Hammarö.

Ta chansen - testa preO

11/10/2022

Kristinehamns OK inbjuder till PreO-helg 22-23 oktober medDM för Värmland på lördag och nationell tävling på söndag.