Fonden till Tyrares Minne

Publicerad 05/03/2014 av
I oktober 1973 avled Verner Gäfvert, f.d. ordförande i OK Tyr och hängiven sin klubb och sin sport. För att hedra Verners minne beslöt OK Tyrs styrelse 1973 – i samråd med de närmast anhöriga – att en fond skulle bildas, i vilkens uppbyggnad Verners många vänner inbjöds deltaga.

Till Tyrares Minne

Avsikten är att fonden även i framtiden kan stå som mottagare av medel när avlidna Tyrares minne hyllas.

Gåva till fonden insätts på klubbens postgirokonto 3 39 84-6 med angivande av avsändare och vilkens minne gåvan avser. Delgivning sker via bekräftelsebrev till anhörig så snart gåvan bokförts.

Fonden ska främja klubbens ungdomsverksamhet och medverka till att göra denna så omfattande som möjligt.

Förvaltare av fonden är klubbens styrelse. Kassören har att vid varje årsbokslut göra särskild redovisning för fonden.

Med majoritetsbeslut inom styrelsen äger denna rätt att till klubbens
ungdomsverksamhet ta ut 10 % av fondens medel samt hela eller del av den årliga
ränteavkastningen.

I händelse ytterligare medel ska tas ur fonden krävs majoritetsbeslut vid två styrelsemöten hållna med minst en månads mellanrum.Fonden Till Tyrares Minne

Du som gärna vill minnas en Tyrare, kan, om du vill, sätta in en slant på rubricerad fond. Om du väljer att göra det, gör följande:

 1. Meddela Jonny
  Jonsson (054‑57 21 71; 070‑685 22 20; jonny.jonsson@domail.se) att du avser sätta in pengar på fonden
 2. Sätt in pengar på
  fonden, helst via OK Tyrs Bg 227‑8562, alternativt via Pg 3 39 84‑6,
  ange ”Till Minne av ………” med angivande av avsändare
  och vilkens minne gåvan avser

Vad sker sedan?

 1. Jonny skriver ut
  kondoleansen och överlämnar den till aktuell begravningsbyrå
 2. Kondoleansen
  läses upp i samband med minnesstunden, som vanligen sker efter
  begravningsgudstjänsten. Om ingen minnesstund, överlämnas kondoleansen till efterlevande.Inbjudan Värmlandstävlingar orientering

05/03/2014

Nu har Värmlands Orienteringsförbund publicerat inbjudan till de värmlandstävlingar som sker under våren 2014.

Brita Högqvist

05/03/2014

Tyr-medlemmen Brita Högqvist har lämnat oss övriga Tyr-medlemmar i sorg och saknad. Brita stämplade vid sista kontrollen efter en längre tids sjukdom.