Nya viltbron problem för motions-ol

Publicerad 01/04/2017 av
Viltbron över Sörmons motorväg blir en tillgång för oss orienterare men trafiken över den kan bli ett bekymmer när människor och djur ska samsas.

Du kanske har sett att det byggs en viltövergång på Sörmon där det ska vara möjligt både för djur och människor att passera över den nya motorvägen..

Bron är 55 meter lång och 15 meter bred och konstruktionen kallas ekodukt.

Eftersom vilt och motionärer ska samas över bron kan det ändå uppstå komplikationer. Risken är ju uppenbar att viltet inte vågar sig ta sig över bron eftersom det riskerar ett mänskligt möte. Likaså kan ju en motionär bli uppskrämd över att till exempel stöta på en älg.

Nu har Trafikverket efter inrådan från Naturvårdsverket hittat en lösning på problematiken.

- Vi tillämpar samma system som vid datumparkering. Udda dagar är det människor som får tillträde till bron och jämna är den dedikerad för viltet, berättar Ronald Axelsson, viltexpert vid Trafikverket.

Med start i dag börjar det nya regelverket gälla. Under april testas systemet och efter det görs en utvärdering. För att se hur reglerna efterlevs och om det över huvud taget funkar med det här upplägget har Trafikverket låtit sätta upp en övervakningskamera som filmar när något förflyttar sig över bron. Så tänk på att du inte hur som helst kan kuta över den nya viltbron.

Torsdag den 20:e april är det premiär för årets motionsorientering och den ska gå på Sörmon. Tanken är att träningstävlingen ska utnyttja båda den norra, där kartan är nyritad och den södra sidan av Sörmon. För passage över motorvägen ska den nyanlagda viltbron användas. Kruxet är att den 20:e är en jämn dag och det då är tänkt att viltet ska ha tillträde till den. Motionskommittén har därför skickat en begäran om dispens till Trafikverket för att orienterare ska kunna springa över bron mellan klockan 17.30 och 20.

-       Får vi inte dispens ser vi inget annat råd än att låta korta banorna gå på den lättare södra sidan och de längre på det större och svårare nordliga området. Vi får helt enkelt laga efter läge, säger man i arrangörsleden för motions-ol-premiären.  

 

Nyheter om O-Ringen

03/04/2017

Nu pågår det stora pusslet med att placera in funktionärer inom olika områden. Några har nu fått veta sin placering, tex funktionärer som ska vara i deltagarcenter men pusslandet fortsätter och fler kommer succesivt bli kontaktad av sin gruppledare.

Ordföranden om träningen

30/03/2017

Elitkommittén har gått och blivit träningskommittén för att bättre spegla kommitténs inriktning. Ny ordförande i kommittén är Johannes Svensson, 32 år – en återvändare. Här är hans tankar om Tyr, träning och tävling.