Höstmöte 2018

Publicerad 23/10/2018 av
Välkomna till OK Tyrs höstmöte 13 november kl 19.30 i Tyrstugan

Höstmötet är ett årligen återkommande extra årsmöte. På mötet avhandlas flera viktiga frågor, så som nästa års medlemsavgifter och val av kommittéer. Därtill behandas inkomna motioner och aktuell klubbinformation. Nedan återfinns dagordningen enligt vår stadgar.

Motioner lämnas till styrelsen@oktyr.se senast 30 oktober.

Mötet startar strax efter 19:30 för att ge Night trailcup Värmland-löparna en chans att delta.

 Som ersättning för tisdagsmaten bjuder vi på mackor.

Välkomna

Styrelsen

Motioner och övriga dokument inför mötet återfinns här(inloggning krävs)


 Dagordning för höstmötet

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.    Fastställande av föredragningslista.

6.    Val av kommittéer.

7.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

       - Medlems- och tävlingsavgifter för kommande år

      - Strategisk plan 2019-2023

8.    Övriga frågor.

       - Information

Nu startar vinterträningen

28/10/2018

Nu går vi in i vintermode för Tyrträningarna. På torsdag startar träningen i Våxnäshallen och nästa måndag, den 5/11, drar Tyrgympan i gång.

Banlängder

18/10/2018

Är du nyfiken på hur lång bana du kommer ha på Lången och Korten? Nu finns banlängderna på eventor.