Höstmöte 2019

Publicerad 13/10/2019 av
Välkomna till OK Tyrs höstmöte tisdagen 12 november kl 19.30 i Tyrstugan. Dagordning, motioner och valberedningens förslag till kommittéer finns tillgängliga på hemsidan.

Höstmötet är ett årligen återkommande extra årsmöte. På mötet avhandlas flera viktiga frågor, så som nästa års medlemsavgifter och val av kommittéer. Därtill behandas inkomna motioner och aktuell klubbinformation. Nedan återfinns dagordningen enligt vår stadgar.

Motioner lämnas till styrelsen@oktyr.se senast 30 oktober.

 Som ersättning för tisdagsmaten bjuder vi på mackor.

Välkomna

Styrelsen

Motioner och övriga dokument inför mötet återfinns här(inloggning krävs)


 Dagordning för höstmötet

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.    Fastställande av föredragningslista.

6.    Val av kommittéer.

7.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

       - Medlems- och tävlingsavgifter för kommande år

      - Övriga motioner

8.    Övriga frågor.

       - Information

Daladubbeln - information om resan

15/10/2019

Nu på fredag kl 17.30 avgår bussen från parkeringen på Sundsta bakom Cirkle K. Var i god tid så bussen kan rulla på utsatt tid. Kom ihåg att äta middag innan du sätter dig på bussen och ta med något du kan äta innan läggdags uppe i Falun.

Lången och Korten 2019

09/10/2019

Enligt planen skulle Tyr om mindre än en månad arrangera säsongsavslutning för orientering i form av Lången och Korten. Tävlingskommittén har tyvärr konstaterat att det saknas förutsättningar för ett lyckat genomförande av årets upplaga.