Medlemsbrev mars 2020

Publicerad 26/03/2020 av
Information från klubben mars 2020

Vårens program

Vårsäsongen 2020 står för dörren och vi kan redan nu konstatera att det kommer bli ett speciellt år. De rekommendationer och restriktioner som införts i spåren av Coronaviruset påverkar oss alla. Även vår verksamhet i OK Tyr påverkas i viss utsträckning. I skrivande stund så arbetar vi utifrån att en stor del av vår verksamhet kan genomföras, men med vissa anpassningar.

 Flera av vårens tävlingar runt om i landet påverkas däremot och vi tittar på att kunna erbjuda alternativ.

 Saker och ting ändrar sig fort så vi uppmanar alla att hålla sig uppdaterade här på hemsida och i vår Facebookgrupp.

Föreningsarbetet

Allt arbete i klubben drivs genom våra kommittéer enligt respektive verksamhetsplan som presenterades på årsmötet. Det är därför helt avgörande att alla kommittéer har förutsättningar för att lyckas följa sin plan och nå sina uppsatta mål. I syfte att stödja och hjälpa, kommer vi i styrelsen på ett tydligare sätt än innan följa upp arbetet. Allt för att möjliggöra uppfyllnad av de höga målsättningar kommittéerna själva satt upp för 2020.

Föreningsprojekt 2020

På övergripande föreningsnivå kommer vi att arbeta med två huvudprojekt. Förstudie Tyrstuga 2020 och Organisation 2020.

 Förstudie Tyrstuga 2020 är ett projekt vars uppgift att utreda och ta fram förslag på hur våra anläggningar ska se ut och fungera. Projektet kommer undersöka vad vi vill ha och behöver och konkretisera detta i ett förslag vid nästa årsmöte.

 Organisation 2020 kommerse över OK Tyrs organisation. Vi är en stor klubb med flera sportsliga grenar och vi behöver se över hur vår organisation kan förändras för att bättre spegla den verksamhet vi bedriver.

Medlemsavgiften!

Avslutningsvis en uppmaning. Betala in din medlemsavgift så vi kan finansiera alla bra saker vi vill göra. Det är jätteviktigt att de kommer in och att föreningen slipper lägga tid och energi på att kontakta medlemmar angående detta. Du har tidigare fått mail om hur du betalar. Erlagd medlemsavgift är förstås också en förutsättning för att delta i vår verksamhet och för att få representera klubben vid tävlingar.

Några ord från nya ordförande

Jag heter Martin Ljungberg och är vald till ny ordförande i OK Tyr för 2020. Många känner kanske igen mig från orienteringssidan, där jag och min familj är aktiva som tävlande och ledare. Jag är snart 45 år och har sysslat med orientering i hela mitt liv. Som person brinner jag för förändring och förbättring och jag räcker alltid upp handen när någon vill ha hjälp. Att få möjlighet att hjälpa andra att lyckas är en stor drivkraft för mig.

OK Tyr är en ideell förening i en tid där den ideella föreningen är under hot. I samhället spinner hjulen allt fortare och fler och fler slåss om vår uppmärksamhet. Vi ska göra allt och helst på samma gång. I det samhället får den ideella grundidén en rejäl utmaning. Ett allt vanligare tankesätt är att: Jag är jättegärna med och jag betalar allt såklart, men jag kan inte engagera mig. Det är när den tanken slår rot och vinner som den ideella föreningen får problem.

 Som tur är vår förening långt ifrån detta idag. Det finns otroligt många eldsjälar som bidrar med tid, engagemang och kunskap för att göra OK Tyr till den fina förening vi är. För att upprätthålla detta måste vi ständigt fortsätta framåt. Vi ska hjälpa fler att få möjlighet att utöva de sporter vi brinner för. Nya engagerade medlemmar ska komma in och få en chans att påverka. Nya idéer måste få se ljuset och blomma ut. Vi är stora och starka och ingenting är egentligen omöjligt.

 Det är superviktigt att vi har en kultur i klubben som gör detta möjligt. Mycket finns redan men jag hoppas att vi tillsammans kan skruva lite till, bli lite smartare, lite bättre, ta lite mer plats och få ännu mycket roligare.

 Jag vill slutligen önska alla ett framgångsrikt 2020 och jag tackar än en gång för förtroendet att vara med och leda vår fina förening.

Björnkram

Martin

Träning Rägårdsviken söndag 29 mars

27/03/2020

På söndag kör vi en OL-träning vid Rägårdsviken på södra Hammarö. Snitslar hänger ute redan nu och du kan själv skriva ut kartan och springa när det passar dig!

Coronaviruset påverkar OK Tyr

13/03/2020

Uppdaterad 15/3 Coronaviruset påverkar våra tävlingsprogram, träningar och andra sammankomster. VOF/SISU beslutat ställa in Utbildningshelgen i Sunne. Tyrgympa och Innebandyn ställs in tills vidare.