Höstmöte 2021

Publicerad 03/10/2021 av
Välkomna till OK Tyrs höstmöte tisdag 9 november kl 19.30 i Tyrstugan.  Dagordning, motioner och förslag till kommittéer görs successivt tillgängliga på hemsidan. Vi planerar för att ge möjlighet att ansluta via Teams

Höstmötet är ett årligen återkommande extra årsmöte. På mötet avhandlas flera viktiga frågor, så som nästa års medlemsavgifter och val till kommittéer. Därtill behandas inkomna motioner och aktuell klubbinformation. Nedan återfinns dagordningen enligt vår stadgar.

Motioner lämnas till styrelsen@oktyr.se senast 25 oktober.

Motionstiden har gått ut.  Inga motioner har lämnats in.

Om tekniken är med oss så kommer det att vara möjligt att delta via Teams. Fungerar det inte genomförs mötet med de medlemmar som är närvarande i Tyrstugan.

TEAMS-LÄNK

Välkomna

Styrelsen

Motioner och övriga dokument inför mötet återfinns här


 Preliminär dagordning för höstmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Behandling av inkomna motioner
 7. Behandling av styrelsens förslag
  1. Medlems- och tävlingsavgifter för kommande år
 8. Val av kommittéer
 9. Övriga frågor
 10. Höstmötet avslutas

Övrig information utanför mötet

  • Projekt Tyrstugan
  • Nytt låssystem på gång.

"Magazinet Powerclimb" är tillbaks

05/10/2021

Friluftsbutiken Magazinet Sport i Karlstad skänker presentkort till segraren i "Magazinet Powerclimb" på Lången.

Uppdatering COVID-19 restriktioner

30/09/2021

Från och med den 29 september, avvecklades flera restriktioner som införts på grund av covid-19. Anpassningarna innebär att fullvaccinerade vuxna, barn och unga kan återgå till ett mer normalt liv.