Heads up! Årsmöte 2022

Publicerad 14/03/2022 av
Tisdag 15 mars kl 19:30 är det dags för ordinarie årsmöte i Tyrstugan eller online.

Vi påminner om årsmötet på där vi summerar verksamhetsåret 2021, fastställer verksamhetsplan, budget väljer styrelse, revisorer och valberedning för 2022, behandlar inkomna förslag och motioner m.m. 

Preliminär dagordning återfinns på årsmötets webbsida

Länk till onlinemöte

Vi påminner om att medlemsavgiften för 2022 ska vara erlagd för att ha rösträtt på årsmötet.

Välkomna

Styrelsen

Köp hos Löp1 ger Tyrrabatt

14/03/2022

Visste du att Tyrmedlemmar har rabatt hos Löp1?

Felaktig Påminnelse

14/03/2022

Av misstag har det gått ut felaktiga påminnelser av förfallna inbetalningar av tävlingsavgifter