HLR Kurs

Publicerad 07/03/2022 av
Kurs i första hjälpen för orienterare och cyklister i OK Tyr

Hej,

Onsdag 30 Mars 17:00-20:00 kommer utbildare från Räddningstjänsten i Karlstad till Tyr-stugan.

 Vi har köpt en utbildning i 1:a hjälpen som tar upp:

  • HLR
  • Öppna sår
  • Frakturer
  • Allvarligare skador vid tex cykling i hög fart som skulle kunna leda till medvetslöshet och/eller risk för nack/rygg-skador.

Vi erbjuder i ett första läge 12 platser där vi försöker fördela 6 var till OL resp Cykel-ledare.

Primärt för dig som leder träningsgrupper/barn & ungdomsledare eller personer som leder olika former av arrangemang. Om utbildningen faller väl ut och intresset är stort så planerar vi fler tillfällen framöver.

Anmälan till:
henrik.eldh@hotmail.com

Ange namn samt om ni primärt är engagerade inom OL eller Cykel.

Försök att se er anmälan som bindande då den trots allt kostar föreningen en slant och vi vill inte stå med tomma platser på utbildningsdagen. Meddela förhinder i god tid så har vi en chans att erbjuda någon som ev står på kö.

Välkomna!

Henrik Eldh
OK Tyr

Lär dig mer om banläggning i Deje

08/03/2022

Gillar du att lägga orienteringsbanor och vill skaffa ett banläggarkort eller förnya det? Den 19 mars ordnar Värmlands OF en banläggarträff för alla intresserade.

Tour Tyr Skattkärr

04/03/2022

Den här veckan är Tour Tyr i Skattkärr. Eftersom det är Vasaloppet på förmiddagen är starten senarelagd till 12:30