Trygg förening 2023-2025

Publicerad 22/11/2022 av Mikael Take
OK Tyr omcertiferade som Trygg Förening för alla 2023-2025

Under året har vi omcertifierat oss som Trygg förening.

Det är Karlstads kommun som erbjuder utbildningen ”Trygg Förening - för alla” som ger verktyg för att motverka mobbning, kränkning och diskriminering. Alla föreningar som genomför utbildningen och tar fram en handlingsplan för att motverka mobbning, kränkning och diskriminering får ett märke i form av en digital stämpel. Märket kan sedan användas på bland annat föreningens webbsida, i utskick till medlemmar och i marknadsföring. Den är giltig i tre år därefter behöver föreningen gå en omcertifieringsutbildning för att behålla märket.

För att erhålla märket har ett flertal av våra ungdomsledare genomfört en digital utbildning och vi har uppdaterat våra handlingsplaner.

Intresseanmälningar för juniorer/seniorer till "stora" tävlingar och stafetter 2023

26/11/2022

Inför planeringen av 2023 samlar vi i junior/seniorkommittén nu in intresseanmälningar till ”stora” stafetter och tävlingar.

Intervaller i Eva-Lisa Holtz Arena - så här gör vi!

22/11/2022

På torsdagarna i vinter kommer vi springa intervaller i nya Eva-Lisa Holtz arena. Eftersom vi är nya i hallen kommer information vad som gäller när vi är i hallen. Läs den!