OK Tyrs höstmöte 2023

Publicerad 01/10/2023 av Mikael Take
Den 7 november kl 19:30 är det dags för 2023 års höstmöte!

Höstmötet är ett årligen återkommande extra årsmöte som hålls under november. De två standardpunkterna på agendan är valet av sektionsledning och kommittéer samt beslut om nästa års medlemsavgifter.

Motioner till höstmötet e-postas till styrelsen@oktyr.se senast 24 oktober.

Mötesunderlagen publiceras successivt här på hemsidan Se mappen 2023/Höstmöte

Plats: Tyrstugan.

Vi bjuder på fika.

Preliminär dagordning

1.Fastställande av röstlängd för mötet.

2.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.Fastställande av föredragningslista.

6.Behandling av inkomna motioner

7.Behandling av styrelsens förslag

7.1  Medlems- och tävlingsavgifter för kommande år

8.Val av Sektionsledning/kommittéer

9.Övriga frågor

10.Höstmötet avslutas

Information OK Tyrs 25-mannaresa 6-8 oktober

02/10/2023

Vi är 30 personer som hänger med på den gemensamma resan. Här kommer lite information om upplägget. Fyra minibussar avgår gemensamt på fredag. En minibuss går hem på lördag och resten på söndag.

25-manna 2023

28/09/2023

Nu är det snart dags att styra kosan mot Stockholm och årets upplaga av 25-manna och 25-mannamedeln.