Avgifter

Alla föreningens medlemmar betalar en årlig medlemsavgift. Utöver medlemsavgiften kan det tillkomma ytterligare avgifter för att täcka kostnader för deltagande i olika föreningsaktiviteter, tävlingar etc.

Nedan hittar du en förklaring till våra olika avgifter, hur vi debiterar dessa och hur du enklast betalar.

Det är frivilligt att vara medlem i  OK Tyr, men för att delta i föreningens verksamhet och representera föreningen måste du vara medlem. Den årliga medlemsavgiften är obligatorisk och utgör grunden för att vi ska kunna bedriva vår ideella verksamhet. Enligt våra stadgar ska den vara betald senast 1 mars varje år.

Den som inte betalar medlemsavgiften förlorar rösträtten vid föreningens möten, rätten att delta i föreningens aktiviteter och rätten att representera föreningen i tävlingar. Den som inte betalt medlemsavgift på två år utesluts ur föreningen.

Medlemsavgiften NYTT för 2024

Medlemsavgiften betalas från och med 2024 via SportAdmin. När du betalar så sker avprickningen automatiskt, du får ett kvitto och föreningen får ett underlag för bokföringen.

SportAdmin ersätter IdrottOnline som har lagt ner sin betalningstjänst. Många upplevde problem med att betala via IdrottOnline bla eftersom det krävde konto och lösenord. När vi valde nytt system så var ett krav att det skulle vara enkelt att betala och förenkla vår administration. Med SportAdmin slipper du inloggning och kan betala för dig och din familj med ett par klick.

Utöver medlemsavgiften tillkommer en administrativ avgift på 29-49 kr per betalning. Tidigare, när vi använde IdrottOnline så drogs denna avgift från medlemsavgiften, dvs föreningen betalade avgiften.

Medlemsavgift 2024 (oförändrad)

Vuxen (26-64) 500 kr
Barn ( - 12 år) 300 kr
Ungdom (13 -25 år) 500 kr
Pensionär (65-) 300 kr
Familj (Maximalt 2 vuxna) 1300 kr

Övriga avgifter

Grundregeln är att medlemmen själv betalar för sitt deltagande i tävlingar och andra aktiviteter. Vissa undantag gäller för t ex ungdomar, vid stafetter eller särskilt beslutade arrangemang. Dessa regler framgår här nedanför. Tävlingsavgifter skickas ofta ut i efterhand i form av samlingsfakturor.

Tävlingsdeltagande

Gäller från 1/4-2024.

Med tävling avses här tävlingar som genomförs i enlighet med orienterings-, och cykelförbundets regler för deltagande i tävlingsarrangemang.

  1. Medlem som har betalt sin medlemsavgift och i övrigt fullföljt sina åligganden mot föreningen har enligt stadgarna rätt att representera klubben vid tävling.

  2. OK Tyr betalar anmälningsavgifter för medlemmar 25 år och yngre med undantag för punkt 5 samt med en maxgräns på 300kr/tävling. Anmälningsavgifter för deltagande i O-Ringen bekostas alltid av medlemmen själv.

  3. OK Tyr betalar anmälningsavgifter för medlemmar som av träningskommittén respektive cykelkommittén har utpekats i elitsatsning och där kommittéerna bekostar deras tävlingsstart.

  4. Respektive kommitté betalar anmälningsavgifter vid anmälan till SM-tävling där kommittén har tagit ut deltagaren. Kommittéerna meddelar vilka medlemmar som är uttagna att representera klubben.

  5. Kostnader för efteranmälan och tilläggsavgifter betalas alltid av anmäld medlem. För elitsponsrad löpare/cyklist sker detta enligt överenskommelse.

  6. Vid medlems anmälan till tävlingar som inte följer orienterings-, eller cykelförbundets tävlingsregler så står medlemmen för alla avgifter.

  7. Vid anmälan via Eventor (OL) och INDTA (cykel) betalar OK Tyr vanligtvis alla anmälningsavgifter i efterhand till arrangören. Medlemmar över 25 år ska betala avgiften direkt till arrangören när möjlighet till det finns. Om anmälan sker på plats ska medlemmen betala direkt och i bara undantagsfall använda fakturering i efterhand.

  8. Samtliga utlandstävlingar ska betalas direkt av medlemmen och inte faktureras OK Tyr.

  9. Deltagande i läger eller andra evenemang som anordnas av OK Tyr skall betalas direkt vid anmälan eller när betalning anmodas.

  10. Medlem som av ekonomiska skäl har svårt att delta i klubbens verksamhet kan begära nedsättning av anmälningsavgifter eller andra egenavgifter under en viss period. Beslut tas i varje enskilt fall av styrelsen eller av styrelsen utsedd representant.

Hur betalar jag avgifter?

Föreningen administrerar betalningar på några olika sätt:

Hur betalar jag på SportAdmin?
Från och med 2024  debiteras medlemsavgifterna via SportAdmin där ni kan välja att betala med kort eller Swish.

Aviseringen kommer i form av E-post till den e-postadress som du har registrerat på medlemssidan.

Att tänka på:

FAQ

Har jag obetalda avgifter?

Är du osäker på om du betalat?  Logga in på SportAdmin. Där framgår vad du betalt.

Jag har fått påminnelse om medlemsavgift men vill inte vara medlem längre

Om du önskar avsluta ditt medlemskap så behöver du meddela detta.
Instruktion

Utebliven och sen betalning
Avgifterna är ett lån från föreningen till den enskilde medlemmen och uteblivna och sena betalningar kostar föreningen extra i form av administration och påminnelser. Från och med hösten 2019 utgår en påminnelseavgift på 50kr per försenad betalning för att täcka våra kostnader. Efter två påminnelser inaktiveras medlemskapet. Avgifter som trots upprepade påminnelser inte betalas kan lämnas till inkasso och den berörda medlemmen kan uteslutas genom styrelsebeslut.