SportAdmin och Idrottonline

Logga in på idrottonline och SportAdmin

Från och med 1 januari 2024 hanteras OK Tyrs medlemsadministration i SportAdmin

Medlemmar kan logga in på SportAdmin genom att klicka på ”Logga in som Medlem/Målsman”. Du fyller därefter i din mailadress och får en engångskod skickad till dig.

I riksidrottsförbundets system Idrottonline finns fortfarande viss persondata och det är där vi te x hanterar LOK-stöd, Idrottsmedel etc.

Inloggning på Idrottonline