Nya styrelsen

Publicerad 01/04/2013 av
Vid årsmötet den 10 mars valdes en ny styrelse i OK Tyr. 2013 år styrelse består av följande ledamöter och suppleanter:

Håkan Ahlqvist, ordförande. hakanahlqvist(a)hotmail.com
Ewa Mattsson, vice ordförande. ewa.mattsson(a)telia.com
Camilla Lagneryd, sekreterare. camilla.lagneryd(a)karlstad.se
Björn Eiderbrant, kassör. bjorn.eiderbrant(a)telia.com
Joakim Karlsson, ledamot. karlsson.joackim(a)gmail.com
Gunilla Nilsson, ledamot. gunilla(a)bluepeak.se
Mikael Take, ledamot . mikael.take(a)gmail.com
Per Bülund, suppleant. per.bulund(a)telia.com
Evelina Larsson, suppleant. evelina.larsson(a)live.com

Den 27 mars genomförde den nya styrelsen sitt första ordinarie styrelsemöte. Vi hade både stora och små frågor på agendan, nedan följer några utdrag:


Ekonomi
Vi gick igenom rapporter för januari och februari. Det är svårt att dra avgörande slutsatser efter två vintermånader. Det vi kan konstatera är att Friska Karlstad börjat året bra. Vi saknar medlemsavgifter från medlemmar. Styrelsen kommer att följa upp varje kommitté på månadsbasis, genom att titta på rapporter och diskutera med kommittéordförande.  Återkopplingen från revisorerna, gällande 2012, diskuterades.

Planering av styrelsemöten
Styrelsen sammanträder följande datum fram till sommaren. 22 april, 20 maj och 17 juni. Mötena kommer att hållas i Tyrstugan och vara mellan klockan 18-21. Frågor som skall tas upp på dessa möten mailas till styrelsen(a)oktyr.se, senast en vecka före mötet.

Valberedning
Styrelsen har sammanställt bemanningen i kommittéerna och skickat det till valberedningen för vidare arbete. Det finns vakanser i flertalet kommittéer.

Kontaktpersoner för kommittéerna
Styrelsen beslutade att fördela sitt kontaktansvar på följande sätt:
Data: Ewa
Elit: Mikael
Fastighet: Björn
Information: Camilla
Kir: Björn
Miljö: Camilla
Medlem o motion: Gunilla
Cykel: Joakim
Tävling: Per
Ungdom: Håkan
Friska Kd: Gunilla

Vid nästa styrelsemöte, den 22 april, ska vi bla diskutera strategi för OK Tyr (hur ska vi arbeta fram en ny 3-5 årsplan), information från/till styrelsen, hemsidan och ”Heja Sverige”.

Cykel-och orienteringssäsongen börjar nu dra igång på allvar. Använd hemsidan flitigt för att informera om vad som händer ute i våra kommittér. Vi var många Tyrare som kämpade nere i Västergötland under påskens orienteringstävlingar. Tävlingsresultaten var goda och stämningen på topp. Nu till helgen åker ungdomarna på Dejelägret och snart är det dags för Propagandan, kartsläpp Friska Karlstad, start för Miniatyrerna samt många mer spännande aktiviteter.

2013 blir ett bra år för oss i OK Tyr. Vi har genomarbetade planer för kommittéerna och en rimlig budget att arbeta efter. Detta tillsammans med en stark valberedning gör att vi har viktiga förutsättningar på plats för att lyckas.

Har ni några funderingar eller frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Tack för förtroende att få leda styrelsens arbete under 2013.

/Håkan Ahlqvist, 0705-111360

Teknikträning vid Välsviken 3 april

02/04/2013

Onsdag 3 april är det säsongspremiär för teknikträningen. Samling Välsvikens järnvägsstation. Skyltat/skärm från rondellen. Start 18,00. OL teknik kompassgång. Alla är välkommna!

Teknikträningarna börjar efter påsk

25/03/2013

Onsdag 3 april är det premiär för teknikträning. Första träningen blir vid Välsviken där vi försöker hitta så många bara fläcka som möjligt.