Skinkloppet och höstmöte 29 november

Publicerad 10/11/2015 av
Tyr inbjuder alla medlemmar till första advent med Skinkloppet och efterföljande höstmöte söndagen den 29 nov. Skinkloppet har start kl. 10-11. Höstmötet startar omkring kl.12.30. Båda aktiviteterna är i Tyrstugan.

Traditionsenliga Skinkloppet har 3 banor med olika längd. Gissa din tid och spring på den tiden. Närmast vinner en skinka.

Efter loppet serveras glögg, gröt och skinksmörgås.

 

Höstmötet är ett årligen återkommande extra årsmöte. Mötet ska börja kl. 12.30 och har val av kommittéer som viktigaste punkt. Därtill finns ett förslag om egenavgifter (se bilaga), lite aktuell klubbinformation m.m. Se dagordning nedan.

 

Välkomna

Styrelsen

 

Förslag om egenavgifter 2016

 


 

Dagordning för höstmötet
1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.    Fastställande av föredragningslista.

6.    Val av kommittéer.

7.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

-    Medlems- och tävlingsavgifter för kommande år

8.    Övriga frågor.

- Information

KMTI erbjuder tyrarna träningsrabatt

15/11/2015

Vi vill erbjuda alla medlemmar att träna hos oss till priset av 250 kr per månad i och med tecknandet av ett autogiro under 12 månader eller 3000 kr kontant. Ordinarie pris är 350 kr per månad för ett autogiro eller 4000 kr kontant. Vid köpet av ett årskort uppger du i receptionen att du är medlem hos OK Tyr. Välkomna till KMTI, ditt kompletta träningscenter.

Bakhjälp sökes

07/11/2015

Vi behöver kakor och bullar att sälja på Lången och Korten 14-15 november. Har du möjlighet att bidra med hembakat?