Höstmöte 2016

Publicerad 24/10/2016 av
20 november kl 17.00 är det dags för OK Tyrs höstmöte i Tyrstugan

Höstmötet är ett årligen återkommande extra årsmöte. På mötet avhandlas flera viktiga frågor. Bland annat nästa års medlemsavgifter och val av kommittéer. Därtill behandas inkomna motioner och aktuell klubbinformation.  Se dagordning nedan.

Skicka in era motioner till styrelsen@oktyr.se senast 6 november.

Självklart serveras fika! 

Välkomna

Styrelsen


 

Dagordning för höstmötet
1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.    Fastställande av föredragningslista.

6.    Val av kommittéer.

7.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

       - Medlems- och tävlingsavgifter för kommande år

8.    Övriga frågor.

       - Information

Lången och Korten

06/11/2016

Ett stort tack till alla er som hjälpte till att arrangera årets Lången och Korten...

Funktionströja O-ringen Värmland

23/10/2016