Inför årsmötet!

Publicerad 12/02/2019 av
OK Tyr är inne i en spännande och viktig process kring hur klubben och verksamheten ska struktureras. Vi påverkas av förändringar inom klubben men också av omvärlden som ger oss stora möjligheter men också krav och förväntningar.

Du som tycker att det är intressant att kunna påverka hur OK Tyr som klubb ska jobba och vilka utmaningar vi ska ta oss an får gärna kontakta valberedningen. Vi söker dig som är intresserad av styrelsearbete och särskilt en ledamot med uppdraget som kassör.

Vi söker även styrelsesuppleant och valberedning. Vill du arbeta med ekonomifrågor? Vi strävar efter att det ska finnas flera personer som stöttar kassören i det löpande arbetet. OK Tyr har också ett samarbete med Nya Ekonomikompetens som tar hand om löpande redovisning och betalningar.

OK Tyrs Valberedning,  

Anna Gustafsson Hane, anna.gustafsson.hane@gmail.com, 070-4802374 

Karin Mood, fam.fogelberg2@gmail.com, 070-3939663

Årsmöte 2019 söndag 10 mars!(2)

16/02/2019

Årsmötet äger rum söndag 10 mars kl 18:00 i Tyrstugan. Preliminära årsmöteshandlingar kommer successivt att publiceras här på hemsidan.

Motioner till årsmötet

08/02/2019

Kom ihåg! Avser du lämna in en motion som ska behandlas av årsmötet? Den ska vara styrelsen tillhanda senast 10 februari!