Motionsorientering 2020

Publicerad 05/04/2020 av
Här kommer information om hur vi har tänkt att genomföra OK Tyr´s Motionsorienteringar. Viktigt att läsa om man tänkt att delta. Läs på Eventor om varje enskild omgång om samlingsplats m m.

Styrelsen i OK Tyr har beslutat att vi inte kan ha arrangemanget öppet för andra klubbar. Alltså kan endast Tyrare delta. Detta gäller  tills vidare. Vi får följa de rekommendationer och bestämmelser som finns nu. Dessa kan ju komma att ändras. Vi kommer att erbjuda "Veckans Bana" för alla som inte kan vara med aktuellt datum. Se mer information nedan...

Arrangemangen 8/4 + 16/4 (troligen resten av vårsäsongen) är således endast öppet för klubbmedlemmar, de som redan kan orientera. Nybörjare kan inte få hjälp och vägledning, då vi inte kommer att ha instruktörer på plats.
Vi har inordnat speciella regler att rätta sig efter, se våra Corona-regler nedan.

Säkerhetsavståndet till arrangörer och övriga deltagare är minst 2 meter. Detta gäller även vid start, vid skärmarna i skogen och vid målgång.

Vi förväntar oss att dessa regler efterföljs. Vi kommer att ha inspektörer på plats för allas säkerhet.
Vi hoppas att vi ska kunna genomföra årets arrangemang utan problem.

De flesta av oss vill ju ha träningstillfällen och våra Motionsorienteringar är ju populära sådana. Därför gör vi ett försök för att se om det är genomförbart.

Anmälan på plats, men helst föranmälan i Eventor, fram till dagen innan.

Corona-regler:
-Alla deltagare som tillhör en riskgrupp och/eller är över 70 år skall överväga sitt deltagande. För er finns "Veckans Bana" att tillgå, läs mer nedan...

-Utökat startdjup till 2 timmar. Starta tidigt, ni som kan.

-Alla skall vara helt friska.

-Minsta avstånd till övriga deltagare och arrangörer är 2 meter (om man inte  är familj).

-Alla**  som inte är föranmälda, skall medtaga en lapp med:
*Namn
*Bricknummer
*Bana

-Medtag penna om ni inte har bestämt bana eller måste låna bricka (sportidentpinne)


-Betalning sker endast med Swish. Inga kontanter mottages.


-Medtag egen plastficka.


-Sprid ut er vid arenan. Följ arrangörens anvisningar. Det är ett krav.


-Lämna arenan så snabbt som möjligt före start och efter målgång.

 Folksamlingar över 50 personer samtidigt är inte tillåtet.

**De som är föranmälda, eller är säkra på att brickan är registrerad i Eventor, kan gå direkt till start. Ni måste emellertid kontrollera att ni blir registrerade vid målgång genom att fråga.

Vi hoppas att det inte ska vara svårt att följa dessa regler och hoppas också att detta ska bli en trevlig kväll, trots omständigheterna.

Välkomna!

Veckans Bana
Banorna kommer att finnas tillgängliga att skriva ut från Eventor från och med dagen efter den senaste motionsorienteringen. Skärmarna sitter ute en vecka, se Eventor.
Banorna kommer också att finnas tillgängliga vid Tyrstugan. 
Anmäl er gärna på Eventor när ni varit ute. Swisha 30 kr till OK Tyr:
1234404356 (gäller inte barn och ungdomar).
Tag gärna er egen tidtagning med Livelox eller annan GPS.

Ha en fin tur i skogen!

Spring en bana på kursavslutningen

20/04/2020

I samband med avslutningen på vår vuxenkurs, söndag 26/4 vid Tyrstugan, erbjuder vi övriga Tyrare att delta och springa något av de banalternativ som finns.

Anmälan till Miniatyrerna 2020 öppnad

05/04/2020

Nu är anmälan till årets Miniatyrerna öppen. Miniatyrerna är en lekfull introduktion till orientering med mycket frisk luft och kul i skogen! Årets upplaga vänder sig till barn födda mellan 2012 och 2015.