Inbjudan Tyrtrippeln 10 september

Publicerad 18/07/2022 av
Ok Tyr inbjuder klubbmedlemmar och övriga intresserade till en ny och rolig form av lagtävling, en tävlingsfri helg i Värmland i september

Ett motionsarrangemang där olika lagkombinationer kan utmana varandra. Lämpligt för ungdomslag, kompislag, familjelag.

Momenten som ingår är Orientering, MTBO och PreO.
Fri startmöjlighet vid varje sträcka/moment. Kan tas i valfri ordning. I minuts startintervall vid cykel och orienteringsbane momenten. Köstart till PreO -  kontrollen.
Laget kan bestå av tre, två eller en person som fördelar tävlingsmomenten emellan sig.
Kartställ till MTBO finns att låna.
Instruktörer kommer att förevisa en Demokontroll för PreO momentet.

Startavgift:
  Tyrlag startar gratis. Andra klubbar betalar 100 kr per anmält lag (1 till 3 prsoner)

Banvarianter;
B. Lätt/kortare -  c:a 3km löpning/cykling: Enkel PreO –kontroll.  (nivå Gul/orange)
A.  Medelsvår  -  c:a 4- 5 km löpning/cykling. Medelsvår PreO-kontroll.  (Nivå violett/blå)

 PM  med Arenaskiss  kommer att finnas att ta del av 2 veckor innan arrangemanget.

Sista anmälningsdag Sö 4/9.
Vid anmälan anges ett SI nummer för respektive lagdeltagare samt lagets namn..
Arrangörerna kan sätta ihop lag om det finns deltagare som anmäler önskan om detta på
motion.orientering@oktyr.se

Arena:  Kilenegården  Hammarö .
Här finns  duschmöjligheter (egen kostnad)  och  möjlighet att köpa fika (kaffe/saft/te samt korv med bröd) för 20 kr/p.

Start:  Sker  11.00-12.00  vid valfritt moment.  

Resultat: Lagmedlemmarnas sammanlagda tid räknas ihop.  Utförlig info kommer i PM.

Välkomna önskar  OK Tyr

Motionskommittén                  PreO kommittén              MTBO  kommittén

Sommarteknik Molkom

21/07/2022

Här kan du ladda ner banorna från teknikträningen i Molkom

Så körs sommarteknik-träningarna

27/06/2022

Det blir sommarteknikträning i Karlstadskretsen även denna sommar.Träningarna startar på onsdagar, men kan springas när du vill under tre veckor. OK Tyrs träning är 20 juli i Molkom.