Information från senaste styrelsemötet

Publicerad 09/05/2013 av
Styrelsen i Ok Tyr träffas en gång per månad. Efter dessa möten distribueras mötesprotokoll till kommittéordförandena i klubben. Här på hemsidan kommer det att publiceras ett kortare sammandrag. Har ni några frågor, funderingar eller kommentarer är ni alltid välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Sammandrag från styrelsemötet den 22 april.

 

Medlemsavgift
Flertalet medlemmar har ännu ej betalt medlemsavgift för 2013, påminnelse kommer att skickas ut.

Ekonomi
Ett bidrag på 65 tkr har inkommit för ”Värmlandssatsning 2013” från Idrottslyftet. Det är ungdomskommittén som ansökt och beviljats bidrag för satsning på ungdomar.
SISU bidrag till fastighetsunderhåll diskuterades, fastighetskommittéen informeras.
Ekonomiskarapporter gicks igenom utan några stora avvikelser.

Heja Sverige
Styrelsen beslutade att OK Tyr avvaktar med att ingå i detta avtal.

Valberedning
Revisor som ersätter Camilla är klar. Arbetet med att komplettera i tävlings- och informations-kommittéerna prioriteras.

Strategisk plan för OK Tyr
Styrelsen fattade beslut om att tillsätta en arbetsgrupp som ledas av Mikael Take.

Kommittérapporter
Samtliga kommittéer gicks igenom och diskuterades.  

Tidpunkter höstmöte 2013 och årsmöte 2014
Höstmötet blir tisdag den 12 november 2013, efter träning, och årsmötet söndag den 16 mars 2014 kl 15.00.

Mini femdagars
Ann-Sofie Hultsved arbetar med att få ihop en grupp av ungdomar och vuxna för detta arrangemang.  Styrelsen beviljade ett extra ekonomiskt stöd för att säkerställa genomförandet.

Nästa Styrelsemöte
20 maj kl 18.

Parktour-start på onsdag

12/05/2013

På onsdag är det dags att sätta fart på benen. Då är det säsongspremiär för Park Tour Värmland. Första deltävlingen går i Degerfors. Sista anmälningsdag på måndag via Eventor.

Trögt för Tyr i Tiomila

05/05/2013

Det ville sig inte riktigt den här gången heller för Tyrs seniorer i Tiomila.et blev en 61:a plats för första damlaget och en 102:a för herr-diton. På nattsträckorna var det många som hade svårt att hitta rätt.