Roller/poster som nu ska tillsättas inför O-ringen 2017

Publicerad 18/10/2015 av
Nu ska flera roller tillsättas, kolla om du är intresserad av någon av dem, eller tipsa gärna nån du tror skulle vara lämplig.

 Roller/poster som nu ska tillsättas inför O-ringen 2017:
Just nu är det dags att tillsätta de poster som beskrivs nedan. Intresseanmälan görs till mig som är funktionärsansvarig i OK Tyr (insv58@gmail.com), så snart som möjligt då ledningen för O-ringen gärna vill komma igång med dessa grupper.   

En kort förklaring beskriver vad varje roll innebär.  

  Upplevelseansvarig
  övergripande ansvar för aktiviteter som är arrangemang runt tävlingen, t ex Ceremonier, aktiviteter på O-Ringentorget, Turism, men även Miniknat och Barnpassning. Till Upplevelse räknar vi också att delta i planering och utformning av arenor så att tävlingsdagen lever upp till vårt motto Vilda Sköna Värmland. Det finns en arbetsgrupp om fyra personer som anmält intresse för att arbeta med dessa frågor, men vi saknar någon som vill hålla ihop arbetsgruppen och ingå i  ledningsgruppen.

   IT-samordnare
  O-Ringen har numera en buss med alla datorer för tävling, så IT uppdraget är inte lika ”tungt” som det var förr. Det behövs ändå någon som samordnar IT frågor avseende mobilnät, hårdvara, stämplingssystem, fiber och nätverk, samt ”markservice” till O-Ringens IT buss med tävlingsdatorer. Rollen ingår i ledningsgruppen.


  Marknadsgrupp 
  Det finns plats för fler personer i marknadsgruppen om någon är intresserad av att skriva och producera marknadsmaterial för mässor, tidningar och sociala medier.

  Redaktionsgrupp - Del av marknad
  Marknadsgruppen söker nu fler personer som kan tänka sig hjälpa till med det redaktionella innehållet som behöver produceras för O-Ringen Värmland. Detta innefattar personer som vill komma med idéer till uppslag, skriva artiklar eller fotografera. O-Ringen har nu redaktionellt innehåll både i O-Ringentidningen och på webben oringen.se och nu behöver vi stärka upp detta område.

  Rekryteringssamordnare
  ska jobba för att locka nya deltagare lokalt i Värmland. Arbetet kommer att ske mycket tillsammans med de lokala klubbarna och deras projekt, bl.a.  Stolpjakten. Tillhör marknad och kommer närmare arrangemanget jobba tillsammans med ansvarig för OL-skola och Academy.

  Roller i ledningsgruppen
  Alla roller som ingår i ledningsgruppen deltar i möten för planering, kvalitetskontroll, uppföljning och utvärdering. Att ingå i ledningsgruppen är en möjlighet att få vara med att utveckla O-Ringen även för kommande år. Möten ca 1/ månad. Man kan delta per telefon eller dator. Som ansvarig för ett  områden har man också bra stöd i sin kontaktperson bland personalen på O-Ringen AB.

  Intresseanmälan kan även göras för övriga roller i ledningsgruppen som inte har flaggats speciellt för ovan Ekonomi resp Sälj. Man önskar ha alla roller i ledningsgruppen tillsatta under hösten.
  Expeditionschef O-Ringentorget
  Ansvarig för planering, etablering och bemanning av funktionen Tävlingsexpedition på O-Ringentorget. Denna funktion är i första hand en serviceorganisation till alla deltagare och omfattar:
  -Utdelning av deltagarinformation, generell och baserad på gjorda anmälningar och/eller tjänsteköp
  -Verkställa och ta betalt för efteranmälningar och ändringar
  -Försälja träningspaket, starter träningsrace, bussbiljetter etc.
  -Funktionen ansvarar också för en Servicedesk som kan ta emot beställningar/ändringar via telefon eller e-post

  Expeditionschef Arena
  Ansvarig för planering, etablering och bemanning av funktionen Tävlingsexpedition på Arenorna. Denna funktion svarar för sekretariatsuppgifterna under tävlingarna och omfattar:
  -
  Generell informationsservice på arenan
  -
  Utdelning av ej uthämtat deltagarmaterial under etapp 1 och etapp 3/4 (2/3days)
  -
  Göra sena ändringar av löparinformation (brickbyten mm)
  -
  Effektuera ändringar inrapporterade från starterna
  -
  Bemanna och övervaka utstämpling efter att deltagare gått i mål
  -
  Service och analys åt deltagare som fått besked om felstämpling
  -
  Bevakning av deltagare som är kvar i skogen uppseendeväckande länge inklusive avläsning av checkenheter från starterna

  Ansvarig O-Ringen Open
  Ansvarig för planering, etablering och bemanning av försäljning och registrering av starter till O-Ringen Open.
  Denna funktion svarar för att sälja starter till O-Ringen Open före tävlingen och i samarbete med Tävlingsexpedition på O-Ringentorget, samt under tävlingarna i eget tält på arenorna.

  Arenachef Arvika City
  I Arvika centrum kommer det att finnas en arena som ska användas under Invigningen, Elitsprinten samt ungdomsstafetten (Axa-stafetten). Som arenaansvarig designar du arenan och kravställer till serviceorganisationen vad som ska byggas. Vidare leder du samverkan med tävlingsledarna och banläggare för Elitsprint och Ungdomsstafetten samt kommun, polis, trafikverk, och andra intressenter som kan påverkas av utformningen av arenan.

  Biträdande arenachef Skjutsbol, Boda och Rackstad
  Som biträdande arenachef är du tillsammans med arenachefen insatt i samtliga områden som gäller för att erhålla en bra fungerande arena.Tillsammans bildar ni ett team och fördelar uppgifterna mellan varandra och kan komplettera varandra vid behov. Uppgifterna handlar mestadels om samverkan och kravställningar för arenan. Arenachefer är Thomas Östlund (Skjutsbol), Mathias Axelsson (Boda) och Anders Johansson (Rackstad).

  Deltagare i ledningsgrupp MTBO

  O-Ringen 2017 arrangerar 5 etapper MTBO med E1-2 i Sunne, E3-4 i Kil och E5 i Arvika. Tävlingsledare är Anders Forsberg OK Tyr och vi söker nu personer som kan ingå i en ledningsgrupp för MTBO. Gruppen kommer sedan att hantera banläggning, karta, arenor, mm utefter en senare bestämd arbetsfördelning/organisation.

  Under Information, kan du se vilka funktionärer som redan är tillsatta!

  Funktionärsansvarig i Ok Tyr inför O-ringen 2017 i Värmland
  Ingela Svensson
  054/835214
  insv58@gmail.com

 

 

 

Årets Ledare, Årets Arrangemang, Årets Klubb och Årets Klippa

19/10/2015

Nu kan alla ge sitt förslag på nominering till priserna: Årets Ledare, Årets Arrangemang, Årets Klubb och Årets Klippa (ny 2014). OL-Galan arrangeras i Deje, lördagen den 5 december.

Senaste nytt om 25-mannalagen

08/10/2015

Nu laddar vi för 25-manna. Tyvärr har det blivit en hel del återbud. Alla tillgängliga reserver får springa. Det finns förstås risk för fler återbud i sista stund - så är det någon som i sista stund kommit på att hen vill med till 25-manna, hör av er.