Rekryteringar av funktionärer fortsätter

Publicerad 18/06/2016 av
Hittills har ca 80 personer inom Värmland tackat ja till olika roller. Nu ska ytterligare roller tillsättas. Kolla om nån roll skulle passa dig eller nån du känner. Tyrare som inte fyllt i enkäten Intresseanmälan att vara funktionär, gör det.

Rekryterig gruppledare område upplevelse

(ansvarig upplevelse Lotte Johansson, lotte.johansson@oringen.se, 070-3913666)

Arenachef City (Arvika)

Förmåga att se möjligheter och skapa engagemang för uppgiften – en härlig upplevelse för utövare och publik. Ska samverka med ansvariga för Axa-stafett och Elitsprint samt med logistik (parkering) och byggansvarig. Får till uppgift att studera Axa-stafett och Elitsprint i Sälen lite extra.

Ansvarig O-Ringengolfen

Det är en fördel om du spelar/spelat golf och vet vad ett bra arrangemang innehåller och att du ärven har visioner om hur en härlig golf-upplevelse kan utvecklas. Du ansvarar för att en lokal arrangör utses och att golfen genomförs på vilodagen. Du studerar med fördel o-ringengolfen i Sälen i sommar.

Ansvarig ceremonier

Ansvar för att våra ceremonier kännetecknas av ett professionellt innehåll och genomförande. Här ingår invigning, etappinvigningar, prisutdelningar och andra eventuella ceremonier. Du har ett intresse för och kunskap om bokning av artister och hur vi skapar en härlig upplevelse kring våra ceremonier. Du spanar lite extra på ceremonier i Sälen.

Rekrytering gruppledare område Sälj

(ansvarig sälj Elisabeth Gustavsson, elisabeth.gustavsson@oringen.se, 070-3162611)

Flera Kioskansvariga

Till området försäljning söker vi ca 8 funktionärer som ska vara ansvariga för var sin kiosk. Normalt är det fyra kiosker på arenan, fyra på O-Ringenstaden och kiosk finns också på MTBO och PREO, samt försäljning av remmar. Försäljning är ett område som kräver många funktionärer därför är planering och bemanning en viktig del av att vara kioskansvarig. Som person behöver man vara flexibel, tänka på arbetsbelastning, se helheten och kunna samarbeta med andra kioskansvariga.

Rekrytering gruppledare område service

(ansvarig service Emilia Carlman, emilia.carlman@oringen.se, 070-3531376)

Elansvarig

Som ansvarig för el så ska du planera och leda samtliga elarbeten som ska utföras både på arenorna och O-ringenstaden. Mottagande av beställningar, inköp och planering av material och resurser.

Du har vana av elarbeten. Har du elbehörighet så är det toppen, om inte behöver du minst ha kunskap om vad det är. Du är van att leda och fördela arbete samt planera och göra inköp.

Toaletter

Som ansvarig för toalettlösningar både på O-ringenstaden (WC) och arenorna ska du planera, beställa och montera enheter tillsammans med vår leverantör. Daglig skötsel och underhåll ska också planeras och utföras. Bra med erfarenhet från projektledning samt förmåga att strukturera och sehelheten.

Logistik arenaflytt

O-ringen 2017 kommer att ha tre huvudarenor mellan vilka mycket material ska hanteras och flyttas. Du har ansvar för att planera och genomföra dessa flyttar på ett strukturerat och effektivt sätt. Du har ordningssinne och lätt för att tänka i flöden. Tillsammans med vår transportsansvarige detaljplanerar du och tar fram riktlinjer och struktur för de inblandade på respektive arena. Bra att kunna arbeta under press och ha ett logistikkompetens.

Tält

Som ansvarig för de tält vi ska använda både på o-ringenstaden och de olika arenorna ska du ta in behov, planera, beställa och montera enheter tillsammans med vår leverantör. Bra med erfarenhet från projektledning samt förmåga att strukturera och sehelheten.

Ansvarig för godstransporter

Som ansvarig för våra godstransporter ska du planera för samtliga transporter samt ansvara för chaufförer och lastbilar. Erfarenhet från logistik och planering är bra. Nära samarbete med övriga delar inom service. Bra att kunna arbeta under press och ha ett logistikkompetens.

Godsmottagning

Du har ansvar för en god struktur och ett bra flöde på vårt lager. Det finns redan idag delar av den stora materialsatsen på plats i Arvika, resten kommer efter Sälen 2016. Lagret kommer att hantera leveranser av olika slag, handmaskiner, material, förbrukningsartiklar m.m. Vi ska tillsammans finna en bra struktur och hantering av dessa flöden och under O-ringen 2017 kommer vårt lager vara en central plats där vi kommer att ha givna öppettider. Du bör ha ordningssinne, vana att arbeta och strukturera i t.ex. Excel.

Rekrytering område Marknad

(ansvarig marknad William Hollowell, william.hollowell@oringen.se, 072-5350007)

Projektledare

Huvuduppgift är att stödja marknadsgruppen så att de övriga kan fokusera på marknadsföringsdelarna. Du ska vara spindeln i nätet och hålla koll på tex deadlines. Du ska sköta kommunikationen inom marknadsgruppen och sköta samordning främst med Arvika Turistbyrå gällande marknadsaktiviteter. Rollen har inte krav på kunskap om marknadsföring. Att brinna för att driva projekt är en bra egenskap.

Skribent/redaktör

Ska jobba med det rekationella teamet. Här jobbar vi med O-Ringentidningen men numera även ett stort fokus på de digitala kanalerna som oringen.se, instagram, facebook samt nyhetsbrev.

Monteransvarig Sälen (ny roll)

Driva projektet med vår Monter i Sälen så att allt finns för våra funktionärer på plats att göra ett kanonjobb under veckan. Samordnar mellan Arvika & Eda turism (delad monteryta med turistbyråerna), Upplevelse (ansvarar för aktiviteter under veckan) och Marknad (ansvarar för att trycksaker och inredning finns på plats). Rollen har ett bra stöd från övriga, det är projektledning som behövs.

Skyltansvarig (ny roll)

Samordning av skyltbeställning. Tar emot order från de olika funktionerna och samordnar beställning. Ansvarar för att bygga upp en skyltverkstad under v30 som skall kunna ta emot kompletterande ordrar av skyltar och producera för att lämna vidare.

Rekrytering ansvariga område resa

(ansvarig resa Kjell Johansson, kjell.johansson@oringen.se, 070-2252627)

Ansvarig trafikplanering

Som ansvarig för trafikplanering skall du tillsammans med gruppen, resa planera och hålla ihop trafikplanen för hela o-ringen. Det är önskvärt att ansvarig person för trafikplanering har yrkeserfarenhet från samhällsfrågor, förstås allra helst inom trafikväsendet. Det är en fördel om personen har ett bra kontaktnät och/eller god kännedom om de lokala myndigheterna.

Genomförandet och effekten av de trafikplaner som ska gälla under O-Ringen är helt beroende av att tillstånd och dialoger med de lokala myndigheterna har fungerat på ett bra sätt. Därav behovet av god framförhållning.

Ansvarig för etappbusstransport

Det är önskvärt att personen har god samarbetsförmåga och har tidigare erfarenhet från att arbeta med kravställning och anpassning till kravställning. Branschkunskap från buss- eller kollektivtrafik är ett plus.

Ansvarig för parkering

Det är önskvärt att personen har god samarbetsförmåga och har tidigare erfarenhet från att arbeta med kravställning och anpassning till kravställning.

Rekrytering gruppledare område Boende

(ansvarig boende Hans Wilhelmssson, hans.willhelmsson@oringen.se, 070-2715372)

Ansvarig för camping O-Ringenstaden (ny roll)

Som ansvarig för camping planerar du och designar O-Ringenstaden. Du kommer även att ansvariga för alternativa boenden såsom skolor samt hårt underlag. Du kommer att jobba nära huvudansarig för boende.

Rekrytering gruppledare område Tävling

(ansvarig tävling Magnus Albinsson, magnus.albinsson@oringen.se, 070-5404991)

Banläggare MTB-O (ny roll)

Vi söker banläggare för etapp 1-2 i Gräsmark/Sunne. Som banläggare är du ansvarig för att lägga utmanade och roliga banor med rätt längd och svårighetsgrad. Tidigare erfarenhet av MTB-O och banläggning är obligatoriskt. Banläggarkort 2 önskvärt.

Rekrytering ansvariga område IT

(ansvarig IT Anders Hane, anders.hane@oringen.se, 070-001 86 34)

Ansvarig Radiosamband (gruppledaransvar)

Ansvarar för etablering av sambandsnät via radio under arrangemanget. Omfattar dialog med Frivilliga Radioorganisationen, behovsinventering och framtagande av kanalplan. Plan för hantering av enheter med in/utlämning och laddning. Utbildning och support av användarna med hjälp av egen funktionärsgrupp.

Studentansvarig

Ett 10-tal studenter från Jönköpings Universitet har som specialarbete att planera, bygga, drifta och avveckla IT-funktionaliteten under O-Ringenveckan. Din uppgift blir att hjälpa dem med praktiska frågor som bokning av mat och logi, beställning av funktionärskläder, inkvartering mm.


Kontakta mig om du är intresserad av nån roll eller vill tipsa om någon annan som skulle passa för nån av rollerna.

Ingela Svensson
Funktionärsansvarig i Ok Tyr
070-2174055

Klubbkväll 21 Juni

19/06/2016

Tisdagen den 21 juni anordnas en klubbdag för alla medlemmar i OK Tyr

Mossfotboll2016

16/06/2016

EM i Frankrike är roligt att se, men OK Tyr Ungdoms årliga Mossfotboll är några snäpp roligare.