Höstmöte 2020

Publicerad 30/10/2020 av
Välkomna till OK Tyrs höstmöte onsdagen 18 november kl 19.00 På grund av COVID19 restriktionerna sker mötet digitalt. Anmälan via länk nedan! Dagordning, motioner och förslag till kommittéer finns tillgängliga på hemsidan.

Höstmötet är ett årligen återkommande extra årsmöte. På mötet avhandlas flera viktiga frågor, så som nästa års medlemsavgifter och val till kommittéer. Därtill behandas inkomna motioner och aktuell klubbinformation. Nedan återfinns dagordningen enligt vår stadgar.

Motioner lämnas till styrelsen@oktyr.se senast 6 november.

Uppdatering 16/11. På grund av utökade restriktionerna kommer vi inte att erbjuda platser i möteslokalen.

Möteslokal är Sundsta Bad och Idrottshus. Här samlas endast delar av styrelse och valberedningen. Övriga deltar digitalt via Microsoft Teams.

För att detta ska vara möjligt så behöver du anmäla dig till mötet.  Anmälningslistan utgör grunden till mötets röstlängd så anmäl alla som planeras vara med.

Fyll i anmälan här  ANMÄLAN

 Alla anmälda kommer att få en länk till dett virtuella mötet via epost. 

Välkomna

Styrelsen

Motioner och övriga dokument inför mötet återfinns här(inloggning krävs)


 Dagordning för höstmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  1. Procedur för röstning och deltagande via Teams
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Behandling av inkomna motioner
 7. Behandling av styrelsens förslag 
  1. Medlems- och tävlingsavgifter för kommande år
  2. Förslag till bildande av sektioner och nya kommittéer
 8. Val av kommittéer
 9. Övriga frågor
 10. Höstmötet avslutas

Övrig information utanför mötet

  • Föreningen och COVID-19
  • Tidplan planeringsarbete
  • Projekt Tyrstugan

 

OK Tyrs kommittéer- det är där det händer

10/11/2020

OK Tyrs är sina medlemmar och vi organiserar det mesta av vår verksamhet genom kommittéer. På Höstmötet, den 18 november, väljer vi våra kommittéer. Vi har en mycket bred verksamhet och många kommittéer....

Snart startar höst- och vinterträningen

28/10/2020